KO stämmer personen bakom sajten ”Utrikeskansliet”

Pressmeddelande: 22 februari 2019
På utrikeskansliet.se har reserelaterade tjänster till konsumenter marknadsförts. Nu tar KO, Konsumentombudsmannen, personen bakom sajten till domstol för att få stopp på vad som anses vara vilseledande marknadsföring.

Det är inte första gången som KO agerar mot privata aktörer som på sina webbplatser har gett intrycket av att det är en statlig myndighet. Tidigare rättsfall har varit mot personerna bakom konsumentenheten.se och trafikenheten.se.

Genom att ge intrycket av att vara en myndighetssajt har konsumenter litat på sitt första intryck och därmed betalat för olika tjänster som annars är gratis hos myndigheter.

Tidigare har det bland annat handlat om marknadsföring av olika trafikrelaterade tjänster som är gratis om man går in på myndigheten Transportstyrelsens webbplats.

När det gäller utrikeskansliet.se har det istället handlat om tjänster som är kopplade till utrikesvistelser. Som till exempel föräldramedgivande för att resa med barn.

De konsumenter som har sökt efter ”föräldramedgivande” på Google har istället hamnat på utrikeskansliet.se där den kostar pengar att beställa.

KO ser mycket allvarligt på att konsumenter inte kan lita på vem som är avsändare av marknadsföringen. Det är tillåtet att ta betalt för en tjänst som på annat håll inte kostar något, men avsändaren måste vara tydlig för konsumenten.

Om konsumenter vilseleds att tro att de har kommit till en myndighet eller till Regeringskansliet och istället hamnar hos en annan aktör, som kräver betalt för tjänsterna, är det mycket viktigt att snarast få stopp på detta. Förutom att konsumenten drabbas av oväntade och onödiga kostnader kan det rubba förtroendet för myndigheterna och statlig verksamhet.

Läs mer om ärendet på vår webbplats.

Kontaktperson:

Carolina Andersson, processråd. Nås genom presstjänsten tel 054-19 40 20