KO stämmer personerna bakom sajten ”trafikstyrelsen”

Pressmeddelande: 12 mars 2019
På trafikstyrelsen.com har trafikrelaterade tjänster till konsumenter marknadsförts. Nu tar KO, Konsumentombudsmannen, personerna bakom sajten till domstol för att få stopp på vad som anses vara vilseledande marknadsföring.

På sajten trafikstyrelsen.com har olika fordons- och trafikrelaterade tjänster marknadsförts som beställning av körkortstillstånd och handledarbevis, beställning av registreringsskyltar, registreringsbevis och på- och avställning av fordon.

Tjänsterna har kostat 495 kr styck. Samtliga tjänster finns kostnadsfritt hos Transportstyrelsen, förutom nya registreringsskyltar som kostar 90 kr per styck. Trafikstyrelsen.com utför inte tjänsterna utan förmedlar samtliga tjänster som sedan levereras av Transportstyrelsen.

Konsumenterna har inte gått in via webbplatsen trafikstyrelsen.com för att beställa tjänsten utan de har istället, via Google, sökt upp tjänsten t.ex. ”körkortstillstånd”. Den första träffen som återfinns på Googles söklista har varit en länk direkt till formuläret på webbplatsen trafikstyrelsen.com. Konsumenterna har därmed aldrig fått del av informationen om att trafikstyrelsen endast förmedlar tjänsten. De har istället vilseletts om att de beställt tjänsten från en webbplats som tillhör en myndighet, i detta fall Transportstyrelsen.

Flera konsumenter har vänt sig till polisen eftersom de har uppfattat att de utsatts för bedrägeri genom att vilseledas att betala för tjänster som de haft för avsikt att beställa av Transportstyrelsen.

KO ser mycket allvarligt på att konsumenter inte kan lita på vem som är avsändare av marknadsföringen. Det är tillåtet att ta betalt för en tjänst som på annat håll inte kostar något, men avsändaren måste vara tydlig för konsumenten. Om konsumenter vilseleds att tro att de har kommit till en myndighet och istället hamnar hos en annan aktör, som kräver betalt för tjänsterna, är det mycket viktigt att snarast få stopp på detta. Förutom att konsumenten drabbas av oväntade kostnader kan det rubba förtroendet för myndigheterna och statlig verksamhet.

KO har tidigare agerat rättsligt mot andra aktörer bakom konsumentenheten.se, trafikenheten.se och utrikeskansliet.se, som använt liknande tillvägagångssätt.

Läs mer om ärendet på vår webbplats. 

Kontaktperson:

Carolina Andersson, processråd, nås via presstjänsten på tel 054-19 40 20