KO utfärdar förbud mot Avis och Hertz

Pressmeddelande: 16 december 2019
Biluthyrningsföretagen Hertz och Avis förbjuds använda ett villkor i sina hyrbilsavtal som är till stor nackdel för konsumenten.

Hertz och Avis hotas av vite på två miljoner kronor vardera om de inte ändrar i sina avtalsvillkor. Förbudet att använda villkoret gäller också Avis varumärke Budget.

Tidigare i år slog Patent- och marknadsöverdomstolen, PMÖD, fast att biluthyrarnas branschorganisation inte får använda sig av ett villkor som ensidigt lägger allt ansvar på den som hyr en bil. Det är inte rimligt att konsumenten ska stå ansvarig för skada eller stöld om man kan bevisa att man varit aktsam om hyrbilen, ansåg domstolen. Ett utslag i PMÖD bildar praxis och kan användas när andra företags villkor ska prövas.

Efter tillsynsärenden på Konsumentverket ändrade flera biluthyrare villkoret i sina hyresavtal. Men Hertz och Avis har inte ändrat sina villkor. Därför utfärdar nu Konsumentombudsmannen, KO, förbud mot de två biluthyrarna att använda avtalsvillkoret.

–Det är lite anmärkningsvärt att två så stora företag inte är mer följsamma när domstolen har slagit fast vad som gäller. För den enskilde kan det handla om stora summor. Därför är det viktigt att hyrbilsföretaget tar ansvaret ifall man som konsument varit aktsam, men ändå råkar ut för skada eller stöld, säger Pär Magnusson, processråd vid KO.

Om företagen bryter mot förbudet kan de komma att dömas att betala vite på två miljoner kronor vardera.

För att läsa föreläggandet mot Avis med diarienummer 2019/1195, kontakta konsumentverket@konsumentverket.se.

För att läsa föreläggandet mot Hertz med diarienummer 2019/1198, kontakta konsumentverket@konsumentverket.se.

Kontakt för medierna: Pär Magnusson, processråd vid KO: via presstjänsten 054-194020