Konsumentverket redovisar kartläggning av loot-lådor till regeringen

Pressmeddelande: 1 oktober 2019
På uppdrag av regeringen har Konsumentverket kartlagt konsumentskyddet vid så kallade loot-lådor i datorspel. Uppdraget redovisas idag.

Loot-lådor och andra lotteri- eller kasinoliknande inslag i datorspel har på senare tid uppmärksammats, särskilt på grund av deras likhet med spel om pengar. Loot-lådor är ett samlingsnamn för en lotteriliknande företeelse i datorspel. Loot-lådor innehåller någon form av virtuellt föremål, som tas fram genom ett slumpmässigt utfall. Den som köper en loot-låda vet därmed inte vad lådan innehåller.

Syftet med kartläggningen är dels att göra en problembeskrivning av loot-lådor och andra lotteri- eller kasinoliknande inslag i datorspel ur ett konsumentperspektiv, dels att utreda hur de förhåller sig till konsumentskyddslagstiftningen och spellagstiftningen. Särskilt fokus har legat på konsumentskyddet för barn och ungdomar.

Sambandet mellan loot-lådor eller lotteri- och kasinoliknande inslag i datorspel och spel om pengar, problemspelande och ekonomiska problem är oklart. Det finns studier som tyder på ett visst samband, men forskningen är för begränsad för mer generella och definitiva slutsatser.

Loot-lådor och andra lotteri- eller kasinoliknande inslag i datorspel kan, under vissa förutsättningar, omfattas av spellagen och annan konsumentskyddande lagstiftning. Om så är fallet bedömer Konsumentverket att konsumentskyddet är omfattande. Konsumentverket menar dock att särskild måttfullhet bör gälla vid marknadsföringen samt att marknadsföringen inte bör få riktas särskilt till personer under 25 år. I de fall företeelsen faller utanför spellagen och endast omfattas av andra konsumentskyddande regler bedöms konsumentskyddet ändå vara förhållandevis omfattande.

Som ett led i kartläggningen har synpunkter inhämtats från Folkhälsomyndigheten, Spelinspektionen, Statens Medieråd och den svenska Dataspelbranschen.

Kontaktperson:

Elin Häggeborn, jurist, tel 054-19 40 66

Ta del av kartläggningen i sin helhet