Konsumentverkets granskning visar brister i spelreklam

Pressmeddelande: 27 juni 2019
Konsumentverkets granskning av spelreklam i olika medier visar att många av de granskade annonserna inte svarar upp mot reglerna om marknadsföring av spel.

Granskningen tar bland annat sikte på hur spelbolagen följer de nya regler som trädde i kraft den 1 januari 2019. De största uppmärksammade bristerna gäller hur bonuserbjudanden presenteras, att spelreklamen inte är måttfull, att föreskriven information saknas och att reklamen bedöms vara vilseledande.

– Vi har sett att annonser med bonuserbjudanden ofta saknar information om de viktigaste villkoren. Villkoren för bonuserbjudanden presenteras inte heller alltid tillräckligt klart och tydligt på spelbolagens webbplatser, säger Linda Halvarsson, jurist på Konsumentverket.

Enligt Konsumentverket ska det tydligt framgå vilka regler och villkor som är förenade med bonuserbjudanden.

Fler brister

Konsumentverket anser vidare att vissa annonser inte är måttfulla, eftersom de till exempel är påträngande, överdriver vinstchanser eller framhäver påståenden om snabba utbetalningar. Information om åldersgräns och kontaktuppgifter till en stödorganisation saknas i majoriteten av de granskade annonserna i sociala medier och podcasts. Annonser i andra granskade medier har som huvudregel informationen angiven, men det finns brister när det gäller informationens tydlighet. I vissa av de granskade annonserna finns påståenden om att spelare kan spela hos bolag utan att registrera sig eller skapa ett konto. Eftersom spellagen som huvudregel kräver att spelare ska registreras och vid onlinespel ha ett spelkonto, anser Konsumentverket att sådana påståenden är vilseledande.  

Granskningen skickad till branschen

Konsumentverkets uppfattning är att många av de granskade aktörerna behöver se över sin marknadsföring. Resultatet av granskningen har sammanfattats i en skrivelse som skickats till spelbranschen. Branschen förväntas nu ta hänsyn till Konsumentverkets bedömningar vid utformning av spelreklam i framtiden. Parallellt med granskningen utövar Konsumentverket på sedvanligt sätt tillsyn mot spelbolag och driver ett mål i domstol för att få klarhet i tolkningen av kravet på att spelreklam ska vara måttfull.

Spelmarknaden granskas av två myndigheter: Konsumentverket kontrollerar i huvudsak bolagens marknadsföring medan Spelinspektionen kontrollerar att bolagen bland annat följer reglerna om licens och möjligheten för spelare att stänga av sig från spel, så kallad spelpaus.

Skrivelsen om granskningen av spelreklam i sin helhet

Rättelseblad till Konsumentverkets skrivelse

För mer information, kontakta presstjänsten tfn 054-19 40 20 eller mejl presstjanst@konsumentverket.se.