Miljonböter efter hoppborgsolycka

Pressmeddelande: 2 juli 2019
2016 skadades en pojke allvarligt efter att ha ramlat ned från en hoppborg. Nu döms Stiftelsen Idre Fjäll att betala en sanktionsavgift på en miljon kronor.

Det var sommaren 2016 som pojken ramlade ned från en hoppborg på en anläggning som drevs av Stiftelsen Idre fjäll. Pojken föll från hoppborgens utsida och rakt ner i ett betonggolv som saknade stötdämpande underlag.

Stiftelsen hade en skyldighet att underrätta Konsumentverket om olyckan, men gjorde det inte. Istället lät man hoppborgen stå kvar ett helt år efter olyckan. Den enda åtgärden var att lägga ut fler stötdämpande mattor kring hoppborgen.

Konsumentverket tog i augusti 2017 emot en anmälan om olyckan. Utredningen har bland annat visat att hoppborgen har haft en farlig konstruktion, att ett otillräckligt stötdämpande underlag har använts och att övervakningen av barnen i hoppborgen inte har varit tillräcklig. 

Konsumentverket begärde därför hos förvaltningsrätten att stiftelsen skulle tvingas att betala en sanktionsavgift.

Förvaltningsrätten konstaterar att stiftelsen har agerat i strid med sina skyldigheter som näringsidkare enligt produktsäkerhetslagen och att överträdelserna inte kan anses som ringa.

Förvaltningsrätten dömer därför stiftelsen att betala en sanktionsavgift på en miljon kronor.

För att läsa domen med målnummer 5406-18, kontakta Förvaltningsrätten i Karlstad.

Kontaktperson:

Kristofer Johannesson, enhetschef, tel 054-19 40 14