Svårt för konsumenter att välja hållbart kött

Pressmeddelande: 7 oktober 2019
Konsumenter som vill köpa miljömässigt mer hållbart producerat kött har ofta svårt att veta vad som egentligen är hållbart bland de olika alternativ som erbjuds. Det framkommer i en ny rapport från Konsumentverket. Branschen har ett ansvar att hjälpa konsumenten, snarare än att bara skapa fler valmöjligheter.

Det är i rapporten Hållbara val av kött – konsumenternas möjligheter att agera hållbart på den svenska köttmarknaden, som forskare pekar på de svårigheter som konsumenten ställs inför i butik och på restaurang. Även konsumenternas möjligheter att välja växtbaserade alternativ till kött granskas.

Till exempel krävs avsevärd kunskap och intresse hos konsumenten för att kunna välja bland de mer hållbara valen som erbjuds, såväl kött- som växtbaserade. För många blir detta en övermäktig uppgift.

— Konsumenterna förväntas ofta ha kapacitet att alltid välja rätt och att kunna navigera bland komplexa budskap, information eller olika koncept. Men rapporten visar att det finns flera hinder för att göra mer hållbara val. Det kan handla om utbud, exponering eller pris, där de mer hållbara produkterna oftast är dyrare. Även normer och vanor är viktigt för hur vi äter, säger Johan Jarelin, projektledare för rapporten. 

Forskarna anser att de som förädlar och säljer kött har ett stort ansvar för att utbudet som erbjuds består av mer hållbara alternativ än det gör i dag. Dessutom behöver de mest hållbara alternativen bli mer lättillgängliga.

— Det handlar inte om att skapa än fler valmöjligheter, utan att istället underlätta för konsumenten som vill göra mer hållbara val, säger Johan Jarelin.

Rapporten slår också fast att det redan idag finns tillräckligt med faktiska valmöjligheter för att minska den negativa miljöpåverkan från köttkonsumtionen. Det behövs alltså inte några helt nya valmöjligheter på den svenska marknaden, men en rad utmaningar finns. Till exempel är det svenska naturbetesköttet – som faktisk har positiv påverkan på miljön – ofta mycket svårt att hitta i dagligvaruhandeln idag.

Här är några av rapportförfattarnas förbättringsförslag:

- En branschöverenskommelse om hållbart kött där dagligvaruhandeln gemensamt säkerställer att alla köttprodukter de säljer uppfyller högt ställda hållbarhetskrav.

- Förbättrat vegetariskt utbud i butik och restaurang. Utbudet av goda, mättande vegetariska produkter och rätter behöver förbättras. Presentationerna av rätterna behöver också förändras, då de idag ofta framställs som just alternativ eller specialkost.

- Förbättrat utbud av naturbeteskött. Ett ökat utbud går hand i hand med bevarande av naturbetesmarker och ökad biologisk mångfald.

- Fler möjligheter att välja mindre mängd kött, både på restaurang och i butik.

Den 8 oktober anordnar Konsumentverkets Forum för miljösmart konsumtion ett webbinarium där forskarna som har skrivit rapporten presenterar sina resultat och slutsatser.

Välkommen att delta!

Anmälan till webbinariet 8 oktober

Kontaktperson:

Johan Jarelin, projektledare, tel 054-19 40 83

Bakgrund

En av Konsumentverkets uppgifter är att bevaka konsumenternas möjligheter att agera miljömässigt hållbart på olika marknader. Den här rapporten har tagits fram inom ramen för det uppdraget.  Rapporten har skrivits av forskare på Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och Beijerinstitutet, och genomförts med hjälp av intervjuer och workshoppar med branschföreträdare, kartläggning av reklamblad, prisjämförelser och litteraturstudier.

Tyngdpunkten i rapporten ligger på miljömässig hållbarhet och den tar upp påverkan på klimat, markanvändning, vattenanvändning, biologisk mångfald och övergödning. Även djurvälfärd och antibiotikaanvändning inkluderas.

Slutsatserna och åtgärdsförslagen är rapportförfattarnas egna.

Fakta Hållbara val av kött

För den som vill kunna göra ett mer hållbart val av kött menar forskarna att de flesta konsumenter i dagsläget kan:

  • Välja växtbaserade produkter eller köpa mindre mängd kött.
  • Välja ekologiskt kött (EU-ekologiskt eller KRAV-märkt).
  • Välja naturbeteskött (till exempel certifierat av Svenskt Sigill).
  • Välja svenskt kött (ofta tydligt märkt med ”Kött från Sverige”).
  • Byta mellan köttslagen (till exempel av klimatskäl eller djurvälfärdsskäl)

För alla dessa alternativ finns det generellt sett miljömässiga fördelar gentemot andra alternativ, men samtidigt innebär inte något av alternativen ett allt igenom miljömässigt hållbart val. Det finns en stor variation i miljöpåverkan mellan olika produkter inom de olika valalternativen. 

Viltkött, lamm, fisk/sjömat och mejeriprodukter ingår inte undersökningen.

Svårt för konsumenter att välja hållbart kött

PDF 3 MB. Öppnas i nytt fönster

Konsumenter som vill köpa miljömässigt mer hållbart producerat kött har ofta svårt att veta vad som egentligen är hållbart bland de olika alternativ som erbjuds. Det framkommer i en ny rapport från Konsumentverket.