Svensk Fordonsgaranti döms betala 1,5 miljoner

Pressmeddelande: 12 april 2019
Företaget skickade ut 1,3 miljoner brev om att bilens fabriksgaranti måste förlängas. Nu har domstolen slagit fast att det var fel och dömer företaget att betala 1,5 miljoner kronor i marknadsstörningsavgift.

Brevet ser ut som en uppmaning att förlänga bilens fabriksgaranti, men i själva verket kommer utskicket från företaget Svensk Fordonsgaranti, numer Garanti för bilar i Skandinavien. Många konsumenter har trott att brevet kommer från biltillverkaren, bilförsäljaren eller bilverkstaden och tolkat det som en förlängning man behöver göra för att inte stå utan skydd. Konsumentverket har tagit emot bortåt 900 anmälningar mot Svensk Fordonsgaranti och myndigheten får fortfarande in frågor om ”fordonsgarantin”.

– Vi tycker att det är bra att domstolen delar vår syn på företagets metoder och utdömer ett så pass kännbart belopp i marknadsstörningsavgift. Över en miljon konsumenter har drabbats, säger Carolina Andersson, processråd vid Konsumentombudsmannen, KO.

Patent- och marknadsdomstolen anser att marknadsföringen från bolaget är både vilseledande och otillbörlig. Domstolen förbjuder därför företaget och personen bakom företaget att påstå att bilens fabriksgaranti har upphört, eller snart kommer att upphöra att gälla när så inte är fallet. Detsamma gäller för påståenden att konsumenten står utan skydd och riskerar dyra reparationer. Domstolen har kommit fram till att personen bakom företag har ett medverkansansvar, vilket innebär att hen omfattas av förbudet.

– Det är allvarligt att företaget spelar på bilägarens rädsla och skapar en osäkerhet om vilket skydd man har. Därför är det bra att domstolen är tydlig med att de här metoderna inte är tillåtna, säger Carolina Andersson.

För att läsa domen kontakta registraturen på konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2017/599.

Är du drabbad kan du vända dig till Hallå Konsument