Välj alltid cykelhjälm med grönt spänne till barn under sju år

Pressmeddelande: 9 april 2019
Fyra av tio barn under sju år använder inte hjälm med grönt spänne. Det visar en undersökning från försäkringsbolaget Folksam. Nu går Konsumentverket och flera andra myndigheter samman med privata aktörer för att öka användningen.

— Det gröna spännet togs fram för 25 år sedan efter att flera allvarliga olyckor inträffat där barn omkommit på grund av att de fastnat med hjälmen i samband med lek. När spännet infördes bröts trenden med dödsolyckor. Det gröna spännet kan rädda liv, säger Jonas Eriksson, utredare vid Konsumentverket.

Men trots det så är det i dag nära en fjärdedel av svenska föräldrar som inte känner till att det gröna spännet är konstruerat för att lösas ut vid den belastning som uppstår om ett barn skulle fastna och bli hängande i hjälmen. Det visar en undersökning gjord av Kantar Sifo på uppdrag av Folksam.

Därför har en överenskommelse om en nationell rekommendation för hjälmanvändning för barn upp till sju år tecknats. Bakom rekommendationen som initierats av Folksam står även Konsumentverket, Trafikverket, Transportstyrelsen, Akademiska sjukhuset, NTF, MHF, SIS, RISE, Cykelbranschen, Cycleurope, CCM, Intersport, Lazer, Sportson, Sakta, Stadium, Stiga, SGN Sport (Team Sportia, Sportringen, Bike Nation), MIPS, och IF.

Folksams undersökning visar att det fortfarande är vanligt att det säljs hjälmar som saknar grönt spänne. En tredjedel av föräldrar som köpt hjälm utan grönt spänne uppgav att det antingen inte fanns att köpa eller att personal i butiken rekommenderat en annan hjälm.

— Vi vet att det gröna spännet gör nytta. Ansvaret för barns säkerhet vid cykling och andra aktiviteter är delat mellan flera aktörer. Den nationella rekommendationen bidrar till en samsyn kring hur barn skyddas bäst. Vinnarna är de minsta barnen. Cykelbranschens förståelse för problemet och deras goda vilja till samarbete har varit det mest glädjande under processen med att ta fram rekommendationen, säger Helena Stigson, trafiksäkerhetsforskare vid Folksam och initiativtagare till rekommendationen.

På uppdrag av Folksam har Kantar Sifo undersökt användningen av och kännedomen kring grönt spänne bland föräldrar med ett eller flera barn under sju år. Undersökningen genomfördes under perioden 23 januari-6 februari och totalt intervjuades 1557 föräldrar.

Kontaktpersoner:

Jonas Eriksson, utredare, tel 054-19 40 65,  Helena Nilsson, utredare, tel 054-19 40 76