Äldre råkar illa ut vid telefonförsäljning

Pressmeddelande: 18 augusti 2020
Det är främst äldre konsumenter som fortfarande svarar i telefon när säljare ringer. De äldre blir också oftare än andra missnöjda med sina köp över telefon. Det visar en ny undersökning som Konsumentverket gjort.

Syftet med undersökningen som Konsumentverket gjort är att följa upp hur konsumenterna upplever telefonförsäljning efter den lagändring som kom 2018. Då blev det krav på skriftlig bekräftelse av avtalet. Tanken var att minska problemen och öka tryggheten för konsumenterna.

Färre missnöjda

Undersökningen visar att fler av de som väljer att handla nu är nöjda med köpet. Andelen nöjda har ökat från 54 procent 2016 till 72 procent 2019.

Att fler konsumenter är nöjda kan bero på färre impulsköp, från åtta procent 2016 till två procent nu. Skriftlighetskravet kan även ha bidragit med en möjlig utväg för tveksamma konsumenter och för dem som har svårt att säga nej.

Äldre sårbara

Men telefonförsäljning orsakar fortfarande problem för många konsumenter. Den grupp som är mest missnöjd är de äldre.

– Vår undersökning visar att det finns grupper som är extra sårbara när det handlar om telefonförsäljning. De äldre har fler kontakter med säljare över telefon och det är också de som oftare blir missnöjda med ett köp, säger Alexandra Bergling, utredare på Konsumentverket. 

Företag bryter mot lagen

Alla företag följer inte heller lagens krav på skriftlig bekräftelse. Granskningar som Konsumentverket gjort visar att en del struntar i det helt medan andra vill att konsumenterna skriver på under samtalets gång, vilket bryter mot lagen. Ibland återkommer säljaren omedelbart efter samtalet och vill att konsumenten skriver på.

– Det är inte så lagändringen var tänkt. Tanken var att ge konsumenten gott om tid att ta ställning, sätta sig in i avtalet och hinna jämföra med andra anbud. Många kanske skulle vilja rådgöra med sina anhöriga innan man tar ett beslut, säger Alexandra Bergling.

Fortsatta problem

De problem som uppstår till följd av telefonförsäljning är desamma som konstaterats tidigare. Det handlar exempelvis om att konsumenter hamnar i avtal de inte anser sig ha ingått eller att de inte har klart för sig vad avtalet innebär. Antalet anmälningar och klagomål till Konsumentverket har inte minskat sedan lagen ändrades.

Kontakt för medierna: Alexandra Bergling, utredare, via presstjänsten telefon 054-19 40 20

Underlagsrapport 2020:6 Telefonförsäljning 2019

PDF 711 KB. Öppnas i nytt fönster

Rapporterna redovisar resultatet av en uppföljande undersökning om telefonförsäljning. Syftet med undersökningen har varit att se hur konsumenternas inställningar och erfarenheter har förändrats. Resultatet visar att det är en försäljningskanal med lågt förtroende som leder in konsumenter i avtal de inte förstår eller är intresserade av.