Domstolen förbjuder bynka-reklam

Pressmeddelande: 29 juni 2020
Det är inte tillåtet att marknadsföra lån som ett lättvindigt och oproblematiskt sätt att lösa ekonomiska problem på. Domstolen förbjuder nu företaget Bynks marknadsföring.

Bynk gjorde reklam för sina lån genom en rad reklamfilmer där konsumenten uppmanades att lösa sina ekonomiska problem genom att ”bynka”, det vill säga ta nya lån, utöka sin kredit, pausa återbetalningen eller ändra månadskostnaden. I filmerna framstod det som ett helt problemfritt sätt att lösa situationer då pengarna inte räcker till.

– Reklamen lyfter fram lån som ett bekymmersfritt sätt att klara vardagen utan hänsyn till de generella riskerna med konsumentkrediter. Vi tycker att det är bra att domstolen delar vår uppfattning att företagets reklam inte hållit sig till lagens krav på måttfullhet, säger Daniel Karfs, biträdande Konsumentombudsman.

Företaget har upphört med den kritiserade marknadsföringen.

Patent- och marknadsdomstolens dom innehåller också ett vite kopplat till domen. Det innebär att om företaget skulle bryta mot förbudet i framtiden riskerar det att behöva betala en halv miljon kronor.

Företaget heter sedan januari 2020 Rocker och Bynk är nu företagets varumärke för lån till konsumenter.

För att läsa domen kontakta registraturen på konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2019/1176.

Kontakt för medierna: Daniel Karfs, biträdande KO, via presstjänsten tfn 054-194020