Domstolen: Förbjudet göra corona-kopplad reklam

Pressmeddelande: 10 december 2020
Det är inte tillåtet att ge sken av att en fiskolja skyddar mot coronaviruset. Domstolen förbjuder nu en influencer och dennes bolag Clean Eating att göra den sortens reklam.

Patent- och marknadsdomstolen är mycket skarp när den påpekar att människors rädsla för coronaviruset och risken att bli sjuk i covid-19 påverkar hur man kan uppfatta ett reklaminlägg. Domstolen finner att det är en aggressiv marknadsföring att påstå att en fiskolja kan ge ökat skydd mot sjukdomen. Det är dessutom mycket strikt vad man får säga om ett livsmedel, inklusive kosttillskott. För att få påstå i reklam att något stärker hälsan måste man kunna visa det.

– Vi är nöjda med att domstolen delar Konsumentombudsmannens syn på marknadsföringen. Det är inte rätt att spela på människors rädsla i reklamen, säger Gunnar Wikström, processråd vid KO.

Tidigare förbud

Domstolen beslutade redan i juni om ett så kallat interimistiskt förbud att marknadsföra fiskoljan eller något annat kosttillskott på Instagram med påståenden att varan kan förebygga sjukdomar när så inte är fallet, eller att varan har egenskaper som den inte har.

Bristfällig reklammarkering

Influencern fälldes också för att i flera andra inlägg på Instagram ha haft bristfällig reklammarkering. Domstolen pekar på att marknadsföring i sociala medier måste ha tydlig reklammarkering där det tydligt framgår att det är betald marknadsföring och för vilket bolag. Detta är helt i linje med vad KO drivit i flera tidigare fall med marknadsföring i sociala medier.

Vite syftar framåt

Domen är förknippad med vite på 1 miljon kronor för bolaget och 250 000 kronor för influencern för bristande reklammarkering. När det gäller kopplingen till corona är vitet satt till 1,5 miljoner respektive en halv miljon kronor. Ett vite kan bara dömas ut om bolaget eller influencern skulle bryta mot domens förbud i fortsatt marknadsföring. Förbudet gäller såväl fiskoljan som andra kosttillskott.

Influencern har sedan tidigare tagit bort det kritiserade reklaminlägget.

För att läsa domen kontakta registraturen på konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2019/1255.