Farliga leksaker funna i stickprovskoll

Pressmeddelande: 23 september 2020
Konsumentverket har gjort en marknadskontroll av leksaker till små barn som säljs till exempel på stormarknaden eller i mataffären. Kontrollen visar att 4 av 15 leksaker hade allvarliga säkerhetsbrister. Ytterligare 6 saknade rätt märkning och varningsinformation.

– Det handlar om att smådelar på leksaken kan lossna. Det innebär en risk att barnet sätter i halsen och kvävs, säger Emma Henriksen Kvarth, utredare på Konsumentverket.

Totalt har 15 leksaker köpts in från 7 ställen. Inget av inköpsställena har leksaker som sitt huvudfokus. De utvalda leksakerna har skickats till ett testlabb för provning mot säkerhetskraven. Samtliga leksaker var CE-märkta, vilket innebär att tillverkaren ska garantera att säkerhetskraven och lagstiftningen är uppfyllda. Trots det hade fyra av de provade leksakerna allvarliga säkerhetsbrister. Bara fem av de provade leksakerna klarade provningen utan anmärkningar och uppfyller också lagstiftningens krav gällande märkning och varningsinformation.

Myndigheten har länge kunnat konstatera att leksaksbranschen generellt sett har bra koll på lagstiftningen för leksaker och vilka krav på säkerhet som ställs. Men idag säljs leksaker i allt större utsträckning också i livsmedelsbutiker, på lågprisvaruhus och i butiker som säljer många andra sorters saker. Med ett brett sortiment kan det vara svårt att upprätthålla tillräcklig kompetens vad gäller krav och regler.

­– Om kunskapen om säkerhetskraven är lägre, är risken större att de leksaker som säljs inte är säkra för små barn, säger Emma Henriksen Kvarth.  

 Konsumentverket har öppnat marknadskontrollärenden mot de företag som ansvarar för leksakerna med säkerhetsbrister.Myndigheten arbetar också med information till branschen om säkerhetskrav på leksaker.

 – Mitt råd till dig som köper leksaker till små barn, kolla noga att det inte finns några smådelar som verkar lösa. Testa att dra och rycka i leksaken. Tänk på att små barn gärna stoppar leksaker i munnen och att risken finns att barnet kvävs om någon del skulle lossna, säger Emma Henriksen Kvarth.

Om du upptäcker brister i barnens leksaker - plocka bort dem från barnet. Sedan kan du reklamera leksaken till det ställe där du har köpt den, men det är också bra att göra en anmälan till Konsumentverket. Mer information hittar du på vår webbplats. 

 

Marknadskontroll 2020:2 Leksaker för små barn

PDF 1 MB. Öppnas i nytt fönster

Konsumentverkets marknadskontroll av leksaker visade att 4 av de 15 leksakerna har allvarliga säkerhetsbrister i form av att det lossnar smådelar. Flera andra saknade korrekt märkning och varningsinformation.

För frågor, kontakta Konsumentverkets presstjänst, 054-19 40 20,  presstjanst@konsumentverket.se