KO stämmer Svea Ekonomi

Pressmeddelande: 18 juni 2020
Förseningsavgifter för konsumentkrediter bryter mot lagen. Det anser Konsumentombudsmannen, KO, och stämmer därför företaget Svea Ekonomi.

KO pekar på att inkassokostnadslagen, som är en konsumentskyddande lag, säger att ett företag bara får begära ersättning för kostnader som uppstår när det ska driva in skulden från konsumenten.

– Lagen syftar till att skydda konsumenten mot överdrivna krav på ersättning. Visserligen är konsumenten sen med betalningen, men det blir ofta dyrt för den enskilde redan genom betalningspåminnelser, dröjsmålsränta och eventuell kostnad för inkassobrev. När företag lägger på förseningsavgift ovanpå det drabbar det den skuldsatta hårt och vi anser att avgiften strider mot lagen, säger Elin Berner, processråd vid KO.

Betalningspåminnelser och kostnad för inkassobrev är kostnader som får tas ut enligt inkassokostnadslagen. Däremot finns inget stöd i lagen för att företagen även får ta ut förseningsavgifter. Därför vill nu KO att Patent- och marknadsdomstolen prövar saken.

För att läsa stämningsansökan diarienummer 2020/139, kontakta konsumentverket@konsumentverket.se.

Kontakt för medierna: Elin Berner, processråd vid KO, via presstjänsten telefonnummer 054-194020 eller presstjanst@konsumentverket.se.