Kommunernas stöd till konsumenter fortsätter att minska

Pressmeddelande: 13 maj 2020
Nästan en tredjedel av landets kommuner erbjuder inte längre konsumentvägledning till sina invånare. Det innebär att närmare 1,7 miljoner saknar möjligheten till ett mer personligt stöd när de får problem med något de köpt.

Tre av fyra konsumenter får årligen problem med något de köpt. Det kan både handla om trasiga varor och bristfälliga tjänster. Under 2019 har konsumenter vänt sig till kommunernas konsumentvägledning med frågor om misslyckade köp till ett totalt värde av minst 250 miljoner kronor.

Konsumentverkets årliga kartläggning visar att antalet kommuner som erbjuder stöd fortsätter att minska. Kartläggningen visar också att antalet personer som arbetar med konsumentvägledning och den tid som de lägger på arbetet har minskat från föregående år.

– Det är en bekymmersam utveckling vi ser i landets kommuner. Inte minst med hänsyn till att det endast är de kommunala vägledarna som erbjuder fysiska möten. Det är extra viktigt för konsumenter med särskilda behov, exempelvis personer med språksvårigheter, säger Cecilia Tisell, Konsumentverkets generaldirektör.

Konsumentverket har av regeringen fått i uppdrag att undersöka hur det lokala stödet till konsumenter kan utvecklas genom fler aktörer.

– Men jag vill understryka att de kommunala vägledarna även fortsättningsvis kommer att ha en central roll i arbetet med att stötta konsumenterna, tillägger Cecilia Tisell.

Faktablad - kartläggning av konsumentvägledning 2020

Bilaga - resultat per län och kommun, konsumentvägledning 2020

För mer information:

Anna-Karin Johansson, utredare, Konsumentverket, tel 054-19 40 91
Margareta Lindberg, utredare, Konsumentverket, tel 054-19 40 62 

Christine Fransholm, ordförande i Konsumentvägledarnas yrkesförening, tel 073-950 67 67