Konsumenterna har rätt att få pengarna tillbaka

Pressmeddelande: 11 maj 2020
När resor och evenemang ställs in i spåren av coronapandemin har konsumenterna rätt att få pengarna tillbaka, inte bara presentkort eller löfte om senare evenemang. Det är Konsumentverkets ståndpunkt i en mycket aktuell fråga som rör både konsumenter och företag. Ställningstagandet ska ses som vägledande av företag i branschen och vara till hjälp för drabbade konsumenter.

När resor och evenemang ställs in på grund av risk för smittspridning, för att följa Folkhälsomyndighetens råd och UD:s avrådan från resor, drabbar det både den som tänkt resa eller gå på ett evenemang och arrangörerna. Många företag och organisationer försöker förmå konsumenterna att acceptera ett presentkort, en voucher eller ett löfte om att evenemanget istället hålls vid ett senare tillfälle – men Konsumentverkets ståndpunkt är tydlig: konsumenten har rätt att få pengarna tillbaka.

Som stöd för ståndpunkten har myndigheten paketreselagen och de fyra passagerarrättighetsförordningarna från EU när det handlar om inställda resor.

När det gäller evenemang hänvisar myndigheten till en bilaga till avtalsvillkorslagen.

Konsumentverket påminner också om att, om presentkort och liknande erbjuds bör dessa vara giltiga i tio år, enligt reglerna i preskriptionslagen. Kortare giltighetstid kan vara oskäligt i samband med rådande omständigheter, eftersom det skulle innebära en stor nackdel för konsumenterna. 

Konsumentverkets ståndpunkt finner du här