Över 900 kunder klagade - nu döms Telefonihuset

Pressmeddelande: 23 juni 2020
Mobile group, numer Telefonihuset, vilseledde tusentals konsumenter med löften om lägre kostnader och gratis teknikprylar. Domstolen dömer nu företaget att betala 5,6 miljoner i marknadsstörningsavgift.

De som drabbades när telefonförsäljarna ringde var främst kunder hos Tre. Säljaren utgav sig för att ringa för Tre:s räkning, hänvisade till tidigare problem med företaget Viggo mobil, lovade sänkta kostnader och gratis varor som plåster på såren.

Men i själva verket var den som ringde från ett helt annat företag: Mobile group, numer Telefonihuset. Företaget har också använt varumärket Teknikvännen. De sänkta kostnaderna blev istället nya, höga kostnader och teknikprylarna var långt ifrån gratis. De drabbade konsumenterna fick räkningar som varierade mellan 10 000 och 20 000 kronor. I vissa fall så mycket som 30 000 kronor.

– På kort tid fick vi ta emot mängder med anmälningar och klagomål till Konsumentverket. Även polisen och Tre fick många samtal från drabbade. Agerandet är fruktansvärt cyniskt av företaget. En del drabbade har tyvärr betalat de enorma fakturorna, medan andra har anat oråd och vägrat betala, säger Ida Nyström, processråd vid KO.

Överträdelserna av lagen är mycket allvarliga, systematiska och omfattande, konstaterar Patent- och marknadsdomstolen i sin dom. Domstolen förbjuder företaget och personen bakom att fortsätta med sina försäljningsmetoder.

Förutom marknadsstörningsavgiften riskerar företaget att få betala ett vite på sammanlagt 10 miljoner kronor om det bryter mot domen. I domen kopplas också ett vite på sammanlagt 2,5 miljon kronor till personen bakom företaget.

Mobile group/Telefonihuset/Teknikvännen omsatte på ett år 67 miljoner kronor.

Göteborgs tingsrätt har försatt företaget i konkurs den 22 juni i år.

KO uppmanar konsumenter som fortsatt får fakturor som rör Teknikvännen, utan att ha beställt något, att anmäla till Konsumentverket.

För att läsa domen kontakta registraturen på konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2019/897.

Kontakt för medierna: Ida Nyström, processråd vid KO, via presstjänsten på telefonnummer 054-194020.