Privatflyg gav chockfaktura – domstol kritiserar juristbyrå

Pressmeddelande: 22 juni 2020
Många som anlitade Rive juridiska byrå fick en chock när fakturan kom, det blev många gånger nästan dubbelt så dyrt. Nu slår domstolen fast att Rive gjorde fel som inte i förväg tydligt informerade om kostnaderna, bland annat för resa med eget flygplan.

Patent- och marknadsdomstolen pekar på att det är viktigt att företag är tydliga med vad en tjänst kommer att kosta.

Tillkom stora kostnader

Den som inte är van att köpa juridiska tjänster kan knappast förväntas veta att det kan tillkomma många tusenlappar i så kallad tidsspillan, tiden som går bort under resan, menar Konsumentombudsmannen, KO. Eller att juristerna kommer med eget flygplan.

Inte rimligt

–Det är inte rimligt att det ska tillkomma kostnader som gör fakturan nästan dubbelt så hög, utan att du får veta det i förväg och själv kan bedöma om du vill köpa tjänsten till den kostnaden. Många som sökt rådgivning om arbetsrätt hos Rive har varit i en utsatt situation. De har förlorat arbetet eller riskerat att göra det, säger Ida Nyström, processråd vid KO. 

Reste långt

Den juridiska byrån, med säte i Borlänge, reste till sina kunder runt om i landet med eget flygplan. Trots att företaget marknadsförde sig som ett företag med kontor på flera platser i landet, bland annat i Malmö, tog de betalt för resa och restid från Borlänge då de besökte kunder i södra Sverige.

Om företaget bryter mot domen riskerar det att få betala 1 miljon kronor i vite.

För att läsa domen kontakta registraturen på konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2019/264.

Kontakt för medierna:

Ida Nyström, processråd, via presstjänsten på telefonnummer 054-194020.