Skuldsatta får snabbare hjälp men fortfarande stora skillnader i landet

Pressmeddelande: 27 april 2020
Landets kommuner fortsätter att kapa väntetiden för skuldsatta att få hjälp med budget- och skuldrådgivning. Samtidigt är variationen stor mellan kommunerna, från några dagar upp till 44 veckor.

Kommunernas budget- och skuldrådgivare stöttar människor som hamnat i ekonomiska problem. Att få hjälp tidigt, innan skulderna blivit omöjliga att hantera, är avgörande. Konsumentverkets rekommendation är max fyra veckors väntetid till första mötet med en rådgivare.

Konsumentverkets årliga kartläggning visar att fler kommuner än tidigare håller sig inom de rekommenderade fyra veckorna och att den genomsnittliga väntetiden har minskat från nästan fyra till tre och en halv vecka.

Kartläggningen visar även hur mycket tid kommunerna lägger på budget- och skuldrådgivning per skuldsatt invånare. I genomsnitt ges knappt två timmar rådgivning per skuldsatt men det varierar, allt från åtta minuter till nästan tio timmar. I jämförelsen används siffror från Kronofogden som visar att antalet skuldsatta i Sverige minskade 2019 men att de totala skulderna har ökat.

– Det är glädjande att antalet skuldsatta har minskat, säger Cecilia Tisell, Konsumentverkets generaldirektör. Samtidigt finns det stora orostecken framöver med tanke på alla som drabbas ekonomiskt i spåren av coronaviruset. Då är det bra att veta att det finns hjälp att få, kommunernas budget- och skuldrådgivare har stor erfarenhet av att hjälpa människor i ekonomisk kris. Tyvärr visar kartläggningen att kommuner med hög andel skuldsatta invånare lägger minst tid per skuldsatt. Och nu kan vi räkna med att efterfrågan på rådgivning kommer att öka i hela landet.

Samtliga kommuner erbjuder budget- och skuldrådgivning och för tionde året i rad fortsätter den sammanlagda årsarbetstiden att öka, senaste året från 259 årsarbetskrafter till 266.

Faktablad - kartläggning av budget- och skuldrådgivning 2020

Bilaga - resultat per län och kommun, budget- och skuldrådgivning 2020

På Konsumentverkets webbplats har vi samlat länkar till olika aktörer som kan ge stöd till privatpersoner som har ekonomiska problem.

Se sida med länkar till aktörer för stöd till privatpersoner 

Kontakt

Margareta Lindberg, utredare Konsumentverket, tel 054 -19 40 62
Anna-Karin Johansson, utredare Konsumentverket, tel 054 -19 40 91

Anna Nilsson, budget- och skuldrådgivare i Bodens kommun och medlem i styrelsen för Yrkesföreningen för budget- och skuldrådgivare i kommunal tjänst, tel 070-304 49 29