Vanligaste konsumentproblemen orsakar kostnader för mångmiljonbelopp

Pressmeddelande: 22 januari 2020
Under 2019 vände sig konsumenter till den kommunala konsumentvägledningen och Hallå konsument med frågor om misslyckade köp till ett totalt värde av 730 miljoner kronor. Vanligaste problemen handlade om hantverkstjänster och bilköp.

Nästan vart femte klagomål som kom in till den kommunala konsumentvägledningen och till Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument under 2019 handlade om köp av begagnad bil och hantverkstjänster. Det visar statistik från Konsumentverket.

Totalt rör det sig om knappt 120 000 klagomål, varav nästan tio procent handlade om köp av begagnad bil och åtta procent om hantverkstjänster.

Enligt Konsumentverkets beräkningar har problemen som hanterades av konsumentvägledarna i fjol orsakat kostnader på uppskattningsvis totalt 730 miljoner kronor för de drabbade konsumenterna. Enbart problem med hantverkstjänster kostade konsumenterna nästan 140 miljoner kronor och bilköp 260 miljoner kronor.

– Det är uppenbart att behovet av en kostnadsfri och oberoende konsumentvägledning är stort. Här blir det dessutom tydligt att denna service både är värdefull för konsumenterna och i förlängningen även lönsam för samhället, säger Cecilia Tisell, Konsumentverkets generaldirektör och Konsumentombudsman.

Källa:

Till grund för beräkningarna ligger Konsumentverkets statistik om klagomål till Hallå Konsument och kommunens konsumentvägledare från 2019 samt en uppskattning av konsumenternas kostnader. Det ekonomiska värdet har Konsumentverket beräknat genom att uppskatta alla kostnader som de misslyckade köpen har orsakat. Det omfattar inte den tid som gått åt för konsumenten att lösa problemet eller eventuell kompensation från säljaren. Underlaget för skattningen kommer från en undersökning som Konsumentverket publicerade 2018.

Klagomålsstatistiken för 2019 

Mer information:

Kontakta presstjänsten på tel 054-19 40 20 eller presstjanst@konsumentverket.se.

Konsumentskaderapporten 2018

Läs och ladda ner rapporten i sin helhet.