Brister när influencers gör reklam

Pressmeddelande: 17 mars 2021
Bristfälliga reklammarkeringar är det genomgående intrycket när Konsumentverket tittat närmare på 50 influencers inlägg på Instagram.

Det ställs höga krav på tydlighet vid reklamidentifiering i sociala medier där personliga åsikter blandas med kommersiella inslag. Det måste vara lätt för konsumenten att snabbt se skillnaden. Att en influencer vill skapa en förtrolig och nära relation med sina följare får inte innebära att man riskerar att bryta mot marknadsföringslagen genom att dölja sådant som är reklam. 

Ny rättspraxis

– Nu har det kommit en rad domar på området som ger viss vägledning, så kallad praxis, och det vi vill göra både influencers och bolagen som köper marknadsföringen uppmärksamma på, säger Charlotte Söderlund, jurist på Konsumentverket. 

Konsumentverket ser inga hinder för branschens aktörer att infoga tydliga reklammarkeringar i bild och text på Instagram. Myndigheten har gett ut en vägledning som kompletterar marknadsföringslagen genom att ge mer konkreta exempel. 

Ansvarstagande krävs

– Influencer marketing är en metod som ställer krav på ansvarstagande från branschen. Här finns det en hel del kvar att göra är vår bedömning, säger Maja Rogemyr, även hon jurist på Konsumentverket. 

Nu får de 50 som ingått i granskningen ta del av den och myndigheten utgår från att de rättar till eventuella brister frivilligt. Granskningen skickas också för kännedom till branschorganisationer och andra som arbetar med reklam. Konsumentverket kan sedan komma att följa upp enskilda influencers och öppna tillsynsärenden mot dem som myndigheten bedömer bryter mot lagen.

Vi har samlat information till dig som vill veta vad som gäller vid marknadsföring i sociala medier och bloggar på vår webbplats, där du även kan läsa granskningen i sin helhet.

Mer information och granskningen hittar du här.

För mer information

Kontakta Konsumentverkets presstjänst på telefon 054-19 40 20, eller via mejl: presstjanst@konsumentverket.se.