Domstolen förbjuder förseningsavgifter för krediter

Pressmeddelande: 26 oktober 2021
Förseningsavgifter för konsumentkrediter bryter mot lagen. Det anser Konsumentombudsmannen, KO, som nu får rätt av domstolen.
Äldre par sitter med räkningar

KO tog förra året företaget Svea Ekonomi till Patent- och marknadsdomstolen för att få saken prövad. Domstolen delar KO:s uppfattning och förbjuder företaget att ta ut förseningsavgifter. 

Skydda konsumenterna

– Vi är nöjda att domstolen tar ställning för konsumenterna i denna fråga. Lagen syftar till att skydda konsumenten mot överdrivna krav på ersättning. Visserligen är konsumenten sen med betalningen, men bolagen har ofta rätt att begära dröjsmålsränta och ersättning för exempelvis betalningspåminnelser. När företag lägger på förseningsavgift ovanpå det kompenserar sig bolaget på konsumenternas bekostnad på ett sätt som inte är förenligt med lagen, säger Johanna Nyblom, processråd vid KO.

Gäller alla bolag

Nu vill KO se att alla andra företag inom konsumentkreditbranschen följer domstolens förbud. 

– Det kommer också, om domen står sig, att bli tydligare för den enskilde vad krediten faktiskt kan komma att kosta. Sen betalning drabbar heller inte den skuldsatta fullt lika hårt, säger Johanna Nyblom.

Förbudet förknippas med ett vite på två miljoner kronor. Ett vite är framåtsyftande och kan komma att dömas ut om företaget skulle bryta mot förbudet.

För mer information

Kontakta processråd Johanna Nyblom via presstjänsten på telefon 054–194020 eller presstjanst@konsumentverket.se