EU-granskning av miljöpåståenden i reklam visade att nästan hälften saknade grund

Pressmeddelande: 29 januari 2021
Konsumentverket har tillsammans med flera andra konsumentmyndigheter inom EU deltagit i en gemensam granskning av miljöpåståenden i reklam. Nästan hälften av de 344 granskade påståendena visade sig vara överdrivna, vilseledande eller vaga.

Allt fler konsumenter strävar i dag efter att göra hållbara val. Något som kan utnyttjas av företag som utnyttjar det i sin reklam. På engelska kallas det för ”greenwashing” och handlar om att få en produkt att framstå som ”grön” utan att kunna visa på vilket sätt den är det.

Det är bakgrunden till varför EU har koordinerat en stor granskning av miljöpåståenden i reklam för att få en bild av hur utbrett problemet är.

Granskningen har fokuserat på produkter som marknadsförs på nätet, som till exempel kosmetika, kläder och hushållsmaskiner. ”Gröna” påståenden i reklamen för dessa produkter jämfördes med den information som fanns att tillgå i anslutningen till marknadsföringen.

Resultatet var nedslående. Nästan hälften (42 procent) av de granskade påståenden uppfyllde inte det krav som lagen kräver på vederhäftighet.

Läs mer på EU-kommissionens webbplats