Kenzas inlägg var reklam

Pressmeddelande: 18 juni 2021
Enligt Patent- och marknadsöverdomstolen har influencern Kenza publicerat 19 inlägg i sociala medier som inte varit tillräckligt tydligt markerade som reklam. Det framgår av domen i målet mellan Kenza Zouiten AB och Konsumentombudsmannen, KO.

Domstolen prövade 31 olika inlägg som influencern publicerat på Instagram, Facebook, Youtube samt på sin egen blogg. I samtliga inlägg förekom i olika stor omfattning ett glasögonvarumärke. Enligt KO:s uppfattning borde alla inlägg betraktas som reklam och därmed tydligt markeras som reklam.

”Inte reklam”

Influencern ansåg att endast 2 av de 31 inläggen var reklam och därmed att endast dessa 2 behövde reklammarkeras. Enligt henne fanns en överenskommelse om ersättning enbart för dessa 2 inlägg. De andra 29 inläggen var, enligt hennes uppfattning, inte reklam eftersom hennes avsikt aldrig var att göra reklam för glasögonvarumärket utan bara att förmedla sin egen personliga uppfattning eller sina bilder.

Resa var ersättning

Men domstolen delar inte influencerns uppfattning. Domstolen skriver att det är flera andra inlägg som också har ett kommersiellt syfte och som har gjorts för att främja glasögonmärket. Detta eftersom domstolen bland annat anser att en resa till Zanzibar, där fotografier för reklamkampanjen togs och som bekostades av glasögonföretaget, var en del av ersättningen för uppdraget.

Vägledande dom

Domen är slutgiltig och viktig eftersom det är ett vägledande avgörande för vad som är grunden för ett kommersiellt samarbete mellan ett företag och en influencer – och därmed vad som är reklam i en influencers flöde.

 Det är bra att domstolen nu avgjort vad som kan bedömas som reklam i en influencers inlägg i sociala medier. Följden bör bli att influencers blir noggrannare med att reklammarkera det som är marknadsföring. Det är bra för följarna att enkelt se vad som är reklam och vad som är influencerns personliga åsikter i flödet, säger Gunnar Wikström, processråd vid KO.

Domstolen höjde också vitesbeloppet från 200 000 kronor till en halv miljon kronor. Ett vite är framåtsyftande och kan komma att dömas ut om näringsidkaren skulle bryta mot domstolens förbud.

För att läsa domen kontakta registraturen på konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2019/397.