KO stämmer Arla för netto noll-reklam

Pressmeddelande: 11 november 2021
Att påstå att mjölken har netto noll klimatavtryck ger konsumenterna fel bild av produktens påverkan. Arla har inte kunnat bevisa att påståendet stämmer. Det anser Konsumentombudsmannen, KO, och tar nu bolaget till domstol.
Bonde häller upp mjölk till kalvar

Allt fler konsumenter vill göra skillnad genom att välja produkter med miljömässig hänsyn. Det gör samtidigt att allt fler företag vill marknadsföra sina produkter som bra för klimatet eller utan negativ påverkan.

Svårt för konsumenterna

– Men det är ofta svårt för vanliga konsumenter att förstå hur pass bra en produkt är, eller i vilket fall hur pass mindre skadlig den är, för klimatet. KO anser inte att Arla lyckas visa att produktion av mjölk inte har en påverkan på klimatet, säger Ida Nyström, processråd hos Konsumentombudsmannen.

Produktion av mejeriprodukter är belastande för miljön och förändrar klimatet genom utsläpp av växthusgaser, såsom koldioxid, metan och lustgas. Företaget har köpt växthusgaskrediter från klimatkompenserande åtgärder.

Balanserad information behövs

– KO tycker förstås att det är bra om företag kan minska sin klimatpåverkan. Men det är viktigt att konsumenterna får tydlig och korrekt information att basera sina val på.  Otydliga miljöpåståenden räddar inte klimatet, säger Ida Nyström.

Det blir nu Patent- och marknadsdomstolen som får avgöra om Arla i reklamen är tillräckligt tydliga med vilka åtgärder företaget gjort, och om åtgärderna håller vad de lovar.