KO stämmer Nordiska Bevakningsgruppen AB

Pressmeddelande: 26 april 2021
Företaget Nordiska Bevakningsgruppen ringer äldre personer och skrämmer upp dem genom att påstå att deras identiteter håller på att kapas. Företagets syfte är att sälja ett ”ID-skydd” för nästan 9 000 kronor.

Nordiska Bevakningsgruppen har dragit på sig många anmälningar och klagomål till Konsumentverket. Redan 2017 granskade myndigheten företaget, som då lovade att bättra sig. Men bolaget fortsatte med sina försäljningsmetoder och nu stämmer Konsumentombudsmannen, KO, företaget.
–Vi ser mycket allvarligt på affärsmetoderna. De överträdelser av marknadsföringslagen som bolaget gjort sig skyldig till är graverande. Det rör sig om omfattande och systematiska överträdelser av gällande regler, säger Ida Nyström, processråd vid KO.

KO konstaterar också att företagets produkt inte ger något förebyggande skydd mot att utsättas för bedrägeri. Inte heller ger den någon ekonomisk kompensation om konsumenten skulle drabbas av ett bedrägeri. De flesta konsumenter har dessutom redan ett skydd i sin hemförsäkring.
–Det är extra illa att bolaget väljer ut äldre personer, som kanske inte har så stor it-kunskap, och skrämmer dem och på så vis trugar på dem en mycket dyr tjänst, säger Ida Nyström.

Många som tecknat ett avtal hos Nordiska Bevakningsgruppen har blivit bundna till ett treårsavtal som kostar nästan 9 000 kronor. Många konsumenter vittnar om att de bara avsett att tacka ja till mer information om tjänsten, och upptäcker först senare att det rörde sig om ett avtal. Företaget har också kontaktat konsumenter som valt att nixa sina telefoner. Det har även skickat fakturor till personer som inte beställt tjänsten.

Mot bakgrund av de omfattande problemen och försäljningsmetoderna vill KO att domstolen dömer bolaget att betala en marknadsstörningsavgift. KO vill också att domstolen förbjuder bolagets långa bindningstider.