KO stämmer Stockholms Elbolag

Pressmeddelande: 4 oktober 2021
Stockholms Elbolag har vilselett konsumenter att ingå avtal genom sms och krävt betalt utan mottagaren beställt något. Konsumentombudsmannen, KO, stämmer nu elbolaget och flera personer kopplade till bolaget.
Tre människor tittar på mobiltelefon

Bolaget har under flera års tid samlat på sig stora mängder klagomål, inte enbart anmälningar till Konsumentverket och klagomål till Hallå konsument, utan även i form av polisanmälningar och ärenden till Allmänna reklamationsnämnden, ARN. Såväl Svensk Handel som Konsumenternas energimarknadsbyrå har satt bolaget på sin varnings- respektive klagomålslista.

Flera av konsumenterna har fått sina befintliga avtal uppsagda av bolaget trots att det inte är vad de har velat. En majoritet av anmälarna är personer över 65 år. Bolagets säljare har även kontaktat personer som inte talar eller läser det svenska språket och fått dessa att tacka ja på sms.

Konsumenter som velat ångra sitt köp har fått avbrottsfakturor på upp till drygt 7 000 kr. Flera konsumenter har inte vågat låta bli att betala eller valt att stanna hos bolaget för att undkomma avgiften, trots att konsumenterna inte önskat bli kund hos bolaget.

KO menar att tillvägagångssättet är systematiskt och har pågått länge trots att bolaget har haft kännedom om problemen. KO bedömer också att överträdelserna är allvarliga och av stor omfattning och vill därför att domstolen dömer ut en marknadsstörningsavgift på 1 miljon kronor.

För att hindra att personerna bakom bolagen fortsätter på samma sätt vill Konsumentombudsmannen att domstolen även håller dem ansvariga för säljmetoderna.

Presskontakt

För mer information kontakta presstjänsten på telefon 054-194020 eller presstjanst@konsumentverket.se