KO stämmer Usecurity

Pressmeddelande: 14 december 2021
Konsumentombudsmannen, KO, stämmer nu ett bolag som har kontaktat ett stort antal äldre konsumenter genom telefonförsäljning. Bolaget heter Increment Security Group Gothia AB och använder bland annat namnet Usecurity.
Äldre kvinna pratar i telefon

Det är inte första gången KO stämmer bolaget. Trots en tidigare fällande dom har bolagets affärsmetoder fortsatt att leda till att många konsumenter känner sig vilseledda. Därför väljer KO att åter ta bolaget till domstol, och stämmer denna gång även en person bakom bolaget.

Olika namn, samma bolag

Under knappt två år har runt 600 anmälningar mot bolaget kommit in till Konsumentverket och Polisen. Bolaget säljer allt från brandfiltar och ID-skyddstjänster till omega-3 tabletter, under en rad olika namn. Usecurity, Gothia kosttillskott, Gothia brandskydd och E-juristen är några av de namn som förekommer.

– Många som kontaktat oss känner sig minst sagt vilseledda av bolaget. Enligt vår bedömning bryter bolaget mot lagen på flera sätt, säger Gunnar Wikström, processråd vid KO.

Många äldre bland de utsatta

Av anmälningarna att döma verkar bolagets säljare rikta in sig just på äldre personer och i många fall handlar det om äldre personer som äger skog eller jordbruksmark. Till de senare använder säljarna argument som att varorna och tjänsterna är avdragsgilla, vilket inte stämmer om de är för privat bruk. När konsumenterna ringer upp för att ångra avtalet vägras de med motiveringen att de ingått avtal som företagare.

Konsumentverket har sett exempel på brev där det står att pengarna ska drivas in genom att bolaget söker upp konsumenten i hemmet eller på jobbet. Bolagets säljare ringer upp personer som har nixat sina telefoner trots att det inte är tillåtet. Många gånger ringer de från dolt nummer. Det framgår av anmälningarna att bolaget också vänt sig till konsumenter som har svårt att höra eller förstå vad säljaren säger.