Konsumentverket i täten för omfattande EU-granskning av flygbolag

Pressmeddelande: 2 mars 2021
Många konsumenter inom EU väntar fortfarande på att få pengarna tillbaka för inställda flygresor. Därför inleder nu myndigheterna inom medlemsstaterna och EU-kommissionen en stor granskning av hur flygbolag följer gällande lag. En stor del av granskningen hanteras av Konsumentverket.

Det är i spåren av den pågående pandemin som myndigheterna och EU-kommissionen uppmärksammat att många flygresenärer har drabbats hårt. Förutom att flygbolag dröjer med återbetalning för inställda flygresor rapporteras också om att information till konsumenter om deras rättigheter brister.

Konsumentverket haft ledande roll

En omfattande granskning har därför inletts med syfte att ta reda på hur flygbolag, som flyger inom EU, följer gällande EU-rätt och att därmed trygga konsumentskyddet på området. Flygbolagen har nu tre veckor på sig att redovisa, dels hur de hanterar återbetalningar, dels hur de informerar sina kunder om flygpassagerares rättigheter.

Granskningen sker inom ramen för Consumer Protection Cooperation, CPC, där respektive medlemslands konsumentmyndigheter ingår. 

Konsumentverket har fått förtroendet att sköta en stor del av den fortsatta dialogen med flygbolagen och att följa upp de svar som inkommer.

- Lagstiftningen på det här området är tydlig. Jag förväntar mig därför att flygbolagen undantagslöst följer reglerna. Du har rätt att få pengarna tillbaka för en inställd flygresa och då ska du också få det, säger Cecilia Tisell, Konsumentverkets generaldirektör och Konsumentombudsman, KO.

Läs mer på EU-kommissionen webbplats. 

För mer information

Kontakta Konsumentverkets presstjänst: 054-19 40 20, presstjanst@konsumentverket.se