Konsumentverket ser områden där skyddet för konsumenter bör stärkas

Pressmeddelande: 1 mars 2021
Skuldsättning till följd av konsumtionslån har ökat kraftigt. Ett växande antal av dessa lån hamnar hos Kronofogden. Ett förändrat konsumtionsmönster där fler handlar på nätet och väljer att betala senare driver på skuldutvecklingen. Det visar en ny rapport från Konsumentverket.

Skulderna hos Kronofogden har ökat med 15 miljarder kronor från 2015 till senaste årsskiftet. Det största skuldberget finns dock inte hos Kronofogden, utan hos inkassobolag. Branschorganisationen Svensk Inkasso uppger att det i deras medlemsföretags register finns drygt 77 miljarder kronor i kapitalfordringar mot konsumenter, en summa som nästintill har fördubblats på tio år. Summan avser enbart skulder till enskilda personer eller företag. Varken räntor eller andra avgifter ingår, vilket betyder att det totala skuldbeloppet är mycket högre.

Kredit oroar

–Utvecklingen där allt fler handlar på kredit är mycket oroande. Det finns till och med exempel där alternativet att betala direkt inte erbjuds, säger Cecilia Tisell, generaldirektör på Konsumentverket.

Konsumentverket ser att konsumenter riskerar att dra på sig krediter som de sedan får svårt att betala. En anledning kan vara att det är så lätt att handla på kredit på nätet. Möjligheten att köpa saker på avbetalning och att omvandla fakturor till delbetalningar vid näthandel ökar risken för konsumenter med svag ekonomi att hamna i betalningssvårigheter. Myndigheten vill därför se att det alltid ska finnas en möjlighet att betala för köpet direkt.

Alla skulder syns inte

För att inte konsumenter ska lockas att ta lån som de inte har råd att betala tillbaka ska kreditgivarna göra en noggrann kreditprövning. Ett problem är att inget bolag kan se konsumentens alla skulder. Detta försvårar för kreditgivaren att göra en ordentlig kreditprövning och ökar risken att konsumenter beviljas lån som de inte kan betala tillbaka. Därför ser myndigheten positivt på någon form av sammanställning över alla skulder. Det skulle underlätta, både för företagen och för konsumenterna.

Trots att regler om högsta totalkostnad införts för att skydda konsumenter mot höga kreditkostnader finns en rad andra krediter med hög ränta som inte omfattas. Den som exempelvis köper en soffa på kredit kan få en effektiv ränta över 30 procent, utan att det klassas som en högkostnadskredit.

Skulder som inte krymper

För vissa konsumenter är det omöjligt att slutbetala en skuld när den hamnat hos Kronofogden. Detta beror på att de inbetalningar som görs först räknas av mot räntor och avgifter och därefter mot kapitalskulden. Därför vill Konsumentverket se en ändring av reglerna på området.

Länk till rapporten

För mer information

Kontakta presstjänst på 054-19 40 20, presstjanst@konsumentverket.se

Om uppdraget

Rapporten ”Konsument på kredit” är resultatet av ett regeringsuppdrag till Konsumentverket.  Konsumentverket har med stöd av Finansinspektionen och Kronofogden analyserat marknaden för konsumtionslån och risker för överskuldsättning. I rapporten redovisas områden där myndigheten bedömer att det finns behov av att stärka konsumentskyddet. Rapporten är nu lämnad till regeringen.