Stödet till konsumenter krymper – allt fler kommuner lägger ned sin vägledning

Pressmeddelande: 12 maj 2021
Tre av fyra konsumenter får varje år problem med något de köpt. Ändå väljer allt fler kommuner att lägga ned sin konsumentvägledning. Trenden är tydlig över hela landet.

Nya marknader, betalningsformer och marknadsföringsmetoder gör det komplext att vara konsument. Köpta varor eller tjänster håller inte måttet eller levereras inte, och det händer också att konsumenter hamnar i ofrivilliga abonnemang som de behöver hjälp att ta sig ur.

­Konsumentverkets årliga kartläggning visar att antalet kommuner som erbjuder stöd fortsätter att minska. 5 kommuner har startat konsumentvägledning sedan ifjol medan 29 har lagt ner.

"Oroande utveckling"

Idag är det 111 kommuner (38 procent) som inte ger någon vägledning till sina invånare överhuvudtaget. Det innebär att två miljoner personer över 18 år saknar tillgång till kommunal konsumentvägledning.

- Fysiska möten med ett mer personligt stöd spelar stor roll för många konsumenter, inte minst för många äldre, och det är något som enbart de kommunala konsumentvägledarna kan ge. Att det stödet försvinner på allt fler platser är en oroväckande utveckling, säger Cecilia Tisell, Konsumentverkets generaldirektör.

Konsumentverket startade sin upplysningstjänst Hallå konsument 2015. Dit kan konsumenterna höra av sig via mejl, telefon eller chatt. Det är också till Hallå konsument som kommuner utan konsumentvägledning väljer att hänvisa sina invånare.

Dålig kunskap om rättigheter

Christine Fransholm som är ordförande för Konsumentvägledarnas yrkesförening vill betona vikten av det förebyggande arbete som pågår ute i kommunerna. Hon märker att många har dålig kunskap om sina rättigheter och då blir det också svårt att kunna åberopa dem.

- Under pandemin har vi dessutom sett att den personliga vägledningen varit extra viktig, trots all information som finns att läsa på nätet. Det styrker att konsumentvägledning behövs inte bara för utsatta grupper utan för alla, säger Christine Fransholm.

Insamling av uppgifter från kommunerna skedde i januari och februari 2021.

Faktablad – kartläggning av konsumentvägledning 2021

Bilaga - resultat per län och kommun, konsumentvägledning 2021

För mer information

Kontakta Konsumentverkets presstjänst på telefon 054-19 40 20, eller via mejl: presstjanst@konsumentverket.se.