Stora skillnader i kommunernas stöd till ekonomiskt utsatta

Pressmeddelande: 20 april 2021
Kommunernas resurser för budget- och skuldrådgivning är inte anpassade efter behovet av rådgivning. Kommuner som har en hög andel skuldsatta invånare erbjuder mindre rådgivningstid. Det visar en ny kartläggning från Konsumentverket.

Kommunerna har ett lagstadgat ansvar att hjälpa människor som har problem att betala sina skulder. Men resurserna som kommunerna satsar på budget- och skuldrådgivningen är inte anpassade efter behoven hos de skuldsatta. 

I kommuner där upp till 3,7 procent av invånarna har skulder registrerade hos Kronofogden räcker den sammanlagda tiden till 125,3 minuter per skuldsatt. I kommuner där andelen är 4,9 procent eller högre erbjuds 85,2 minuter. Det betyder att kommuner med låg andel skuldsatta erbjuder mer tid för rådgivning än kommunerna med hög andel.  

Den genomsnittliga väntetiden i landet till ett första bokat enskilt besök   
är knappt tre veckor. Konsumentverket rekommenderar att kommunernas väntetid som längst ska vara fyra veckor. Det klarar 257 kommuner, vilket är sju kommuner fler än i fjol. Övriga 32 kommuner har längre väntetider än fyra veckor. I år är det Kungsbacka kommun som har den längsta väntetiden (28 veckor), följt av Ånge med 26 veckors väntetid.  
– För den som har drabbats av ekonomiska problem är det viktigt att få snabb och kvalificerad hjälp. Det stöd som ges av den kommunala budget- och skuldrådgivningen är många gånger avgörande för den enskilde och dennes familj och av betydelse även för samhället, säger Cecilia Tisell, Konsumentverkets generaldirektör. Än har vi inte sett hela vidden av den pågående pandemins skadeverkningar. Säkert blir det fler som kommer att behöva ekonomisk rådgivning på grund av arbetslöshet, utförsäkring och minskade inkomster.  

Vid årsskiftet hade i genomsnitt 3,8 procent av landets invånare, 18 år eller äldre, skulder registrerade hos Kronofogden. Ljusnarsbergs kommun har, liksom i tidigare års mätningar, störst andel skuldsatta. Vid årsskiftet hade över 10 procent av invånarna registrerade skulder, vilket motsvarar var tionde vuxen person.   

Insamling av uppgifter skedde i januari och februari 2021.

Länk till rapporten Läget i landet, budget- och skuldrådgivning

För mer information

Margareta Lindberg, utredare vid Konsumentverket, telefon: 054-19 40 62

Peter Hedström, vice ordförande Yrkesföreningen för budget- och skuldrådgivare, telefon: 0910-735742