Vanliga glasprodukter kan orsaka brand i sommarsolen

Pressmeddelande: 1 juli 2021
En helt vanlig blomvas eller vattenkaraff kan orsaka brand när solen skiner. Om det finns brännbart material bakom glasprodukten kan det snabbt bli så varmt att det tar eld. Nu går Konsumentverket, MSB och forskningsinstitutet RISE ut med en gemensam varning.

Konsumentverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har fått kännedom om flera brandincidenter där glasprodukter varit inblandade. Därför fick forskningsinstitutet RISE (Research Institutes of Sweden) i uppdrag att testa en specifik glasvas för att se vad som krävs för att brand ska uppstå.

Risk både utomhus och inomhus

Rapporten från RISE ger ett entydigt svar. När det finns en genomskinlig vätska i en genomskinlig konvex glasprodukt kan brand uppstå bakom glasprodukten. Det kan till exempel fatta eld i en tidning, duk eller gardin som är nära glaset. Den farliga brännpunkten finns inom 5–6 centimeter från glaset. Risken finns både utomhus och inomhus. En vätskefylld glasprodukt kan alltså vara brandfarlig även när den står inne i ett hus eller lägenhet och solen lyser på den.

– Även för mig som jobbar med glas blev det en ögonöppnare vilka höga energinivåer som kan uppnås av solljus som skiner genom en glasvas med genomskinlig vätska. Det handlar om sekunder till minuter beroende på hur lättantändligt material som är i fokus, säger Stefan Karlsson, forskare inom RISE Glas.

Data från MSB visar att det de senaste tre åren har inträffat cirka 30 händelser där brandorsaken har varit någon form av reflektion i glas eller spegel. Det kan finnas ett mörkertal då MSB:s data bara omfattar de händelser där räddningstjänsten har gjort en insats.

– När det gäller brand i bostäder så är det inte den vanligaste brandorsaken men det är en brandorsak som är enkel att åtgärda. Tänk på hur prydnadsföremål i glas är placerade och ta brännmärken på allvar, säger Anders Lundberg, brandingenjör på MSB.

Vissa förutsättningar måste vara uppfyllda för att brand ska kunna uppstå:

  • Genomskinlig glasprodukt med konvex form, till exempel en vas, karaff eller bevattningskula.
  • Genomskinlig vätska i glaset.
  • Den typ av solljus som finns på våren och sommaren.
  • Brännbart material bakom glaset, till exempel papper, textil eller trä.

Ställ inte glas i solljus

– Tänk på hur du placerar glasprodukter som har den här formen och är genomskinliga. Ställ dem inte i direkt solljus och tänk på vad som står bakom produkten, säger Maria Holmberg, utredare på Konsumentverket.

Mer information och vad man bör tänka på finns på Konsumentverkets webbplats

Kontakt för media

Maria Holmberg, utredare, Konsumentverket, kan nås via Konsumentverkets presstjänst, 054-19 40 20

Anders Lundberg, MSB, kan nås via MSB:s presstjänst, 010-240 44 44

Stefan Karlsson, forskare, RISE, kan nås via RISE presstjänst 010-516 52 15