ARN visar vägen – banker rekommenderas återbetala lurade kunder

Pressmeddelande: 9 november 2022
Allmänna reklamationsnämnden, ARN, kommer idag med nya rekommendationer för banker vars kunder har blivit lurade av bedragare. I 8 ärenden av 9 anser ARN att banken ska återbetala merparten av de besparingar som bedrägerioffer har förlorat.

Bakgrunden till ARN:s nya rekommendationer är den dom som Högsta domstolen, HD, meddelade i somras. Det målet handlade om en konsument som 2018 blev lurad att lämna ut sina bankuppgifter via telefon och förlorade en stor summa pengar  

HD:s bedömning var att konsumenten hade agerat grovt oaktsamt, men inte särskilt klandervärt. Konsumenten behövde därför inte svara för mer än 12 000 kronor av de transaktioner som genomförts. En vägledande dom som nu har fått till följd att ARN har ändrat sin praxis. I tidigare, liknande ARN-ärenden har konsumentens agerande, nästan undantagslöst, bedömts som särskilt klandervärt och konsumenten har själv fått bära hela förlusten. 

"Mycket stor betydelse"

I de rekommendationer som ARN har meddelat i dag får därför konsumenten framgång i ärenden av 9 mot banken.  

– Utan HD:s vägledande dom hade förhållandet varit det motsatta, vågar jag påstå. Domen är av mycket stor betydelse för människor som har drabbats av bankbedrägerier. Det gläder mig att ARN nu ändrar sin praxis i enlighet med HD:s vägledning och rekommenderar bankerna att ersätta sina drabbade kunder, säger Cecilia Tisell, Konsumentombudsman och generaldirektör för Konsumentverket. 

– Jag förutsätter nu att bankerna följer ARN:s rekommendationer liksom att de på eget initiativ omprövar tidigare fall där de låtit konsumenterna bära hela förlusten.   

ARN:s beslut var inte enhälliga då representanterna från bankbranschen anmälde sig skiljaktiga i samtliga ärenden. 

Kontakt för medierna: Cecilia Tisell, KO och tillika GD för Konsumentverket, via presstjänsten tfn 054-194020 eller presstjanst@konsumentverket.se