Domstolen förbjuder Guldbrevs metoder

Pressmeddelande: 28 mars 2022
Företaget Guldbrev lockar med bra betalt för ditt guld i sin reklam, men många blir besvikna. Nu sätter domstolen ner foten och beslutar att Guldbrev måste sluta prata om ett guldpris som du nästan aldrig får för ditt inskickade guld.
Person med guldsmycke runt halsen

Patent- och marknadsdomstolen har prövat åtta huvudpunkter som Konsumentombudsmannen, KO, lyft fram som vilseledande för konsumenterna. Domstolen håller helt med KO om att företaget inte berättar vad det tänker betala för guld som skickas in. Den information som finns är varken lättillgänglig eller lätt att förstå, skriver domstolen. Dessutom är det vilseledande att lyfta fram ett pris för guld som det är högst oklart om det alls är möjligt att få.

Missnöjda anmälde

– Många konsumenter anmälde företaget till Konsumentverket. De var missnöjda och kände sig lurade av företaget. Därför välkomnar vi domstolens beslut att företaget bland annat måste sluta använda vad som kan beskrivas som lockpriser i sin marknadsföring, säger Gunnar Wikström, processråd vid KO.

Omfattande förbud

Det finns ingen information om att en konsument kan tacka nej till det guldpris som företaget erbjuder, eller att det i vissa fall kostar pengar att tacka nej. Det är väldigt viktigt för konsumenten att veta, enligt domstolen, och fortsättningsvis måste företaget informera tydligt om detta.

Domstolen meddelande ytterligare ett antal förbud. Domstolen förbjöd Guldbrev att påstå att konsumenterna har ”ångerrätt” eller att tjänsten är ”gratis”, eftersom det kostar pengar att få tillbaka sitt guld om det inte blir någon affär.

Företaget får inte heller använda begreppet ”prisgaranti” eftersom företagets omfattande villkor inskränker garantin och gör att det i verkligheten är mycket svårt för konsumenterna att dra någon nytta av den så kallade prisgarantin.

Guldbrev förbjuds också att använda ett tidtagarur i marknadsföringen eftersom det ger intryck av att de som snabbt bestämmer sig för att beställa Guldbrevs tjänst får bättre ersättning, vilket inte alls är fallet.

Miljoner i vite

Sammanlagt sätter domstolen ett vite på åtta miljoner kronor, en miljon per punkt. Ett vite är framåtsyftande och kan komma att dömas ut om företaget skulle bryta mot domstolens beslut.

För mer information kontakta Gunnar Wikström, processråd vid KO, via presstjänsten telefon 054 - 19 40 20