Domstolen förbjuder hälsokostreklam förklädd till journalistik i Expressen

Pressmeddelande: 28 november 2022
Det är förbjudet att oriktigt hävda att hälsokost eller livsmedel kan bota allvarliga sjukdomar. Reklam får inte heller döljas som redaktionell text. Tidningen Expressen har brutit mot både punkterna, enligt Patent- och marknadsdomstolen.

Expressen och företaget Happy Green, som båda ingår i Bonnierkoncernen, har gjort reklam för produkter som påstås bota eller lindra allt från cancer och tarmbesvär till huvudvärk och illamående. Reklamen såg ut som vanliga redaktionella artiklar i tidningen, men i texten fanns en stor mängd annonser som gjorde reklam för samma produkter som beskrevs i artikeln.

Reklam i artikelform

Konsumentombudsmannen, KO, ansåg att de båda aktuella artiklarna var reklam för hälsokostprodukter som Happy Green sålde. Inne i artiklarna fanns reklamerbjudanden för just de hälsokostprodukterna som artiklarna lovordade. Tidningen och Happy Green hävdade att artiklar inte var reklam utan journalistik som skyddas av yttrandefriheten. Nu går domstolen helt på KO:s linje och förbjuder företagen att göra reklam som påminner om redaktionellt innehåll på samma vis som i de aktuella fallen.

– Det är glädjande att domstolen delar KO:s syn på reklamen i Expressen. Det är ett ofog att utforma en artikel som om det vore en journalistisk artikel, när det i själva verket är reklam för systerföretagets hälsokostprodukter. Det är mycket viktigt att det upprätthålls en tydlig skiljelinje mellan vad som är oberoende journalistisk och vad som är reklam, säger Pär Magnusson, processråd vid KO.

Otillåtna hälsopåståenden

Artiklarna i Expressen bryter också mot lagen genom att påstå att produkter med rödbetor, ingefära, mynta, basilika och kanel både kan lindra och bota en rad vanliga och allvarliga sjukdomar och hälsobesvär.

Miljonvite vid upprepning

Domen innebär att Expressen förbjuds att göra reklam på det sätt som gjorts i samarbetet med Happy Green. Båda företagen förbjuds också att påstå att en lång rad produkter kan lindra eller bota sjukdomar. Domstolen listar en rad påståenden i två punkter som förbjuds och varje punkt är förknippad med ett vite på 1 miljon kronor för Happy Green och 5 miljoner kronor för Expressen. Sammanlagt rör det sig alltså om viten på 2 respektive 10 miljoner kronor för de båda bolagen. Ett vite är enbart framåtsyftande och kan komma att dömas ut om bolagen bryter mot domen framöver.

Kontakt med processråd Pär Magnusson vid KO för medierna via presstjänsten, 054-194020 eller presstjanst@konsumentverket.se