Dryg störningsavgift för Stockholms Elbolag

Pressmeddelande: 7 oktober 2022
Domstolen dömer Stockholms Elbolag att betala 1 miljon kronor i marknadsstörningsavgift för bolagets otillåtna metoder. Många konsumenter har drabbats av deras telefonförsäljning.

Stockholms Elbolag har kontaktat konsumenter och gjort sken av att de ringer från konsumentens befintliga elbolag. Företaget har förmått de uppringda att svara ja eller ok på sms, utan att företaget berättat att de då ingått avtal med Stockholms Elbolag. De uppringda har trott att de bara sagt ja till mer information eller liknande. Även konsumenter som spärrat sina telefoner mot säljsamtal har blivit uppringda, trots att det är förbjudet. Många konsumenter har också fått fakturor för tjänster som de inte har beställt. När de sedan velat ångra sig har de fått höga avbrottsfakturor. 

Viktig dom

–Vi är nöjda över att domstolen delar vår syn på företagets säljmetoder som dessutom har drabbat väldigt många konsumenter. Domen är viktig och innehåller tydliga förbud som blir dyra att bryta mot, säger Johanna Nyblom, processråd vid Konsumentombudsmannen, KO.

Det stora antalet anmälningar till Konsumentverket, Polisen och Allmänna reklamationsnämnden vittnar om att många konsumenter råkat ut för företagets otillåtna säljmetoder. Företaget finns också på Svensk Handels svarta lista och klagomålslistan hos Konsumenternas energimarknadsbyrå.

Högt vite om företaget bryter mot dom

Patent- och marknadsdomstolen listar i domen fem punkter med förbud och krav som företaget måste leva upp till. Varje punkt är förknippad med ett vite på 2 miljoner kronor, sammanlagt 10 miljoner. Ett vite är framåtsyftande och kan dömas ut om företaget bryter mot domen.

Klandervärt agerande

Marknadsstörningsavgift är ett slags böter som domstolen bara dömer ut när det handlar om särskilt klandervärda metoder och ageranden.

KO hade också begärt förbud för fyra personer med ledande ställning i företaget, men där hade domstolen en annan uppfattning. KO har ännu inte tagit ställning till om ett överklagande är aktuellt.

För mer information: Kontakta presstjänsten, 054 – 19 40 20 eller presstjanst@konsumentverket.se.