KO agerar mot Detur

Pressmeddelande: 12 oktober 2022
Resebolaget Detur, som ställt in alla resor med kort varsel, följer inte lagen när resenärerna inte får information om att de har rätt att få pengarna tillbaka. Därför kräver nu Konsumentombudsmannen, KO, att alla resenärer får besked om att de har rätt till återbetalning inom 14 dagar.

Konsumentverket har på kort tid tagit emot ett stort antal anmälningar rörande återbetalning av inställda resor med Detur. KO har nu, mot bakgrund av konsumenternas problem och företagets bristande information, fattat beslut om att bolaget omedelbart måste informera alla berörda resenärer om deras rättigheter. Om Detur bryter mot KO:s beslut kan företaget dömas att betala ett vite på 1 miljon kronor.

Tydlig lag

Paketreselagen är tydlig: om en arrangör ställer in en paketresa ska arrangören utan onödigt dröjsmål och senast inom 14 dagar betala tillbaka det som resenären har betalat för resan.

– Men för att konsumenterna ska kunna agera måste de först få veta att de kan kräva återbetalning. Här anser vi att Detur allvarligt brister i sin informationsskyldighet, säger Elin Berner, processråd vid KO.

Informationen brister

I mejlet som många resenärer fått hänvisar bolaget vagt till ”allmänna bestämmelser” för deltagande i paketresor. Vilka dessa allmänna bestämmelser är förklaras inte. Förutom denna allvarliga brist på information har bolaget uppmanat konsumenterna att inte kontakta bolaget, utan bara vänta på att bli kontaktade. Det, bedömer KO, kan försvåra för konsumenterna att få reda på vad som gäller och därmed kunna hävda sina rättigheter.

Det här är vite

Om vite: ett vite är framåtsyftande och kan dömas ut om ett företag bryter mot domstolens eller, i detta fall, KO:s beslut.

Kontakt för medierna: Elin Berner, processråd, via presstjänsten tfn 054-194020 eller presstjanst@konsumentverket.se