KO förbjuder Likvidium-reklam

Pressmeddelande: 15 december 2022
Låneförmedlaren Likvidiums marknadsföring strider mot konsumentkreditlagens krav på måttfullhet, anser Konsumentombudsmannen, KO.

Företaget har använt sig av en räknesnurra på sin webbplats där månadskostnaden för ett lån framstår som låg och förmånlig. Likvidium AB förbjuds av KO att framställa lån som mer fördelaktiga än de i själva verket är. Att framhålla en låg månadskostnad kan locka människor att ta lån som de inte klarar av.

Förbudet är förknippat med ett vite på 1 miljon kronor. Ett vite är framåtsyftande och kan dömas ut av domstol om företaget bryter mot förbudet.

Företaget har rättat sig.

Mediekontakt
Processråd Elin Berner via presstjänsten, tfn 054-194020 eller presstjanst@konsumentverket.se