KO stämmer fiberleverantören Open Infra

Pressmeddelande: 1 april 2022
Många konsumenter har tecknat avtal med fiberleverantören Open Infra Core AB, men sedan väntat förgäves på att få fiber installerat. Den som tröttnat på att vänta har mötts av krav på betalning, även om arbetet inte påbörjats.
Frustrerad man framför laptop

Konsumentverket inledde ett ärende 2020 mot Open Infra mot bakgrund av att ett stort antal anmälningar kommit in mot bolaget. Av anmälningarna framgår att konsumenterna uppfattat villkoret i avtalet som att de kostnadsfritt kan säga upp avtalet, om inte fibern är installerad inom två år. Men när de velat bryta avtalet har bolaget krävt betalt. Fakturorna har varit på mellan 5 000 och 30 000 kronor.

Oskäliga avtalsvillkor ska förbjudas

Konsumentombudsmannen, KO, anser att avbrottsfakturor på så höga belopp verkar avskräckande på konsumenternas önskan att bryta avtalet och binder konsumenterna mot deras vilja. KO konstaterar också att det faktum att bolaget tar sig rätten att ta ut en avbrottsavgift, oavsett om något arbete påbörjats eller inte, får till följd att konsumenten i praktiken är bunden till avtalet oavsett hur lång tid det tar för bolaget att leverera tjänsten.

–Konsumenterna har uppfattat avtalet som att de kan bryta det utan kostnader om fiber inte är installerat inom 24 månader. Vi ser att avtalets villkor är formulerade på ett sätt som gör att konsumenten inte har haft någon reell möjlighet att ta del av eller förstå villkoren innan avtalet tecknades. Sådana avtalsvillkor är vilseledande och därmed oskäliga och ska förbjudas, säger Johanna Nyblom, processråd vid KO.

Kontakt för konsumenter

Är du konsument och har drabbats av problem som rör företaget eller liknande frågor vänd dig till Hallå konsument, Konsumentverkets vägledning, eller konsumentvägledare i din kommun.

Kontakta oss | Hallå konsument – Konsumentverket (hallakonsument.se)