KO stämmer idrottsförening bakom Göteborgsvarvet

Pressmeddelande: 5 april 2022
När Göteborgsvarvet ställdes in förra året förlorade löparna sina anmälningsavgifter. Föreningen bakom motionsloppet informerade heller inte i marknadsföringen om att avgiften skulle kunna frysa inne, trots att den var väl medveten om risken att loppet kanske inte skulle bli av.
Folk springer i lopp

Konsumentombudsmannen, KO, väljer nu att ansöka om stämning mot arrangören hos Patent- och marknadsdomstolen.

Många miljoner

Priset för att delta i Göteborgsvarvet uppgick till mellan 595 och 895 kr och priset blev högre ju närmare inpå datumet för loppet som konsumenten anmälde sig. KO har gjort uppskattningen att Göteborgs Friidrottsförbund, GFIF, när även de övriga loppen under Varvetveckan räknades med, tagit emot 40 miljoner kronor i anmälningsavgifter från konsumenterna.

Upprörda löpare

–Besvikna konsumenter vände sig till Konsumentverket och ifrågasatte om det verkligen var rätt av idrottsföreningen att behålla pengarna när det inte blev något Göteborgsvarv. Särskilt upprörd var de över att föreningen gjort reklam för loppet strax innan det ställdes in, och att det inte stod något om att man inte skulle få pengarna tillbaka om loppet ställdes in, utan den informationen var undangömd i avtalsvillkoren, säger Pär Magnusson, processråd vid KO.

Många vände sig också till Allmänna reklamationsnämnden, ARN, och begärde tillbaka startavgiften.

Pandemin välkänd

Eftersom det här var år två under pandemin var smittspridning och restriktioner inte några nyheter för arrangören. Tvärtom var risken att behöva ställa in något som föreningen rimligtvis borde ha varit väl medveten om.

KO anser att villkoren i föreningens avtal var uppenbart oskäliga och att det saknades en rimlig balans mellan parterna.

–Helt grundläggande är att du inte ska behöva betala för något som du aldrig fått, säger Pär Magnusson.

Redan året innan ställdes Göteborgsvarvet in på grund av pandemin. GFIF återbetalade inte anmälningsavgifterna då heller, utan de anmälda fick välja mellan att skänka avgiften till föreningen eller att flytta startplatsen till nästa år.

Ändrade förhållanden betyder att ett företag kanske kan slippa betala skadestånd, men inte att det slipper betala tillbaka pengarna till köparna, konstaterar KO.  I det här fallet har det dessutom inte varit frågan om ändrade förhållanden, utan det har varit frågan om en pågående och ytterst välkänd pandemi.

Kontakt för media

För mer information, kontakta processråd Pär Magnusson via presstjänsten på telefon 054 - 19 40 20.