Nordiska konsumentskyddsmyndigheter växlar upp arbetet

Pressmeddelande: 22 juni 2022
I juni träffades konsumentskyddsmyndigheter från Danmark, Färöarna, Finland, Grönland, Island, Norge och Sverige för att diskutera gemensamma konsumentutmaningar och tillsynsmetoder. De nordiska konsumentskyddsmyndigheterna var överens om att digitala manipulativa affärsmetoder, som t.ex. dark patterns och omfattande spårning och profilering av konsumenter som resulterar i personaliserad marknadsföring, är betydande hinder för väl fungerande konsumentmarknader. De nordiska konsumentskyddsmyndigheterna har därför enats om att gemensamt växla upp arbetet för mer balanserade digitala marknader där företagen respekterar konsumenters beslut.

Konsumentautonomin i fara

Det har blivit allt svårare för konsumenter att fatta självständiga och välgrundade affärsbeslut utan att företag påverkar dem genom manipulativa och vilseledande tekniker. Kombinationen av data om konsumenters intressen och beteenden, användning av psykologiska mekanismer och smarta algoritmer har blivit ett kraftfullt verktyg för att driva konsumenter mot köpbeslut som de inte nödvändigtvis hade för avsikt att ta. Konsumenters sårbarheter kan utnyttjas när företagen gräver djupt ner i våra privatliv för att trigga köpbeteenden. Vill vi ha konsumentmarknader där konsumenter som har uttryckt intresse för att spela på sina sociala medier omedelbart mottar erbjudanden om snabba konsumentkrediter? Svaret är naturligtvis nej.

Nordiska insatser för att tackla manipulativa affärsmetoder

De nordiska konsumentskyddsmyndigheterna har därför kommit överens om att växla upp arbetet i den nordiska arbetsgruppen för digitala och datadrivna affärsmetoder. Arbetsgruppen kommer att fortsätta sitt arbete med att utbyta erfarenheter men avser även att genom gemensamma insatser motverka digitala och datadrivna affärsmetoder som har en kraftfull påverkan på konsumenters beslut. Dessutom kommer de nordiska konsumentskyddsmyndigheterna att fortsätta arbetet för en bättre förståelse för hur dessa metoder påverkar konsumenter. Det här är ett viktigt steg för de nordiska konsumentskyddsmyndigheterna i deras arbete för att motverka obalansen på digitaliserade konsumentmarknader.

– Det är dags att agera mot den obalans vi ser idag mellan företag och konsumenter på digitaliserade marknader. Ett utmärkt sätt är att använda oss av styrkan i det nordiska samarbetet för att motverka kraftfulla affärsmetoder som begränsar konsumenters fria val, säger Cecilia Tisell, generaldirektör på Konsumentverket.

 

Kontaktperson för media:

Daniel Karfs, biträdande konsumentombudsman, nås via presstjänsten, 054-19 40 20 eller presstjansten@konsumentverket.se