Stora konsumenträttsliga brister på sajter som använder dropshipping

Pressmeddelande: 16 juni 2022
Det finns stora konsumenträttsliga problem hos företag som säljer varor med så kallad dropshipping. Det visar en granskning som Konsumentverket har genomfört på 18 webbplatser som säljer varor till svenska konsumenter med dropshipping.

Dropshipping är en affärsmodell som används av företag som säljer varor på nätet. Modellen innebär att det säljande företaget inte har något eget lager. I stället finns lagret hos en tredje part, leverantören, som skickar varan direkt till konsumenten när konsumenten har genomfört köpet i säljarens webbshop. Företaget som ansvarar för webbshopen, och som konsumenten ingår avtal med, hanterar varken paketeringen eller leveransen utan endast webbplatsen och marknadsföringen av varorna.

Dropshipping är en tillåten affärsmetod men Konsumentverket har tidigare uppmärksammat att affärsmodellen kan leda till en rad olika problem som i slutändan kan drabba konsumenter.

Vår nya granskning visar på utbredda problem, brister och överträdelser inom alla områden vi har tittat på. Men Konsumentverket vill särskilt lyfta fram tre områden där konsumenten kommer i kläm och riskerar att drabbas extra mycket på grund av företagens brister. 

  • Webbplatser stängs ner så att konsumenten inte kan komma i kontakt med företaget. Eftersom företaget är ansvarigt för ursprungliga fel i varan i tre års tid gör det att konsumenter inte kan använda sina lagstadgade rättigheter. Flera av de granskade webbplatserna har redan stängts ner efter Konsumentverkets granskning.
  • Utebliven information om tillkommande kostnader som avser importmoms och tullavgifter. Konsumenter får ofta betala mer för varorna än de har trott vid beställningen. Det kan ses som vilseledande marknadsföring.
  • Hantering av ångerrätts- och reklamationsärenden. Stora brister i hantering och egna regler för ångerrätt och reklamation som inte stämmer överens med lagens krav.

– Det är väldigt allvarligt med många olika överträdelser. Konsumenter behöver vara uppmärksamma på att det kan vålla stora problem att handla på de här webbplatserna, säger Daniel Eliasson, jurist på Konsumentverket.

Granskningen kommer att användas som grund i Konsumentverkets fortsatta tillsynsarbete inom området.

Granskningen finns att ladda ner i sin helhet via denna länk.

I granskningen finns en lista på de granskade webbplatserna.

 

Kontakt för medierna: juristerna Daniel Eliasson och Rozanna Florén kan nås via presstjänsten tfn 054-194020