Telefonförsäljningsbolag lurades – dom med miljonbot

Pressmeddelande: 20 december 2022
Domstolen förbjuder metoderna som företaget Increment Security Group Gothia AB använt sig av. Lögner och hotfulla meddelanden är två saker som domstolen slår ner på.

Företagets vd omfattas också av förbuden. Patent- och marknadsdomstolen dömer även företaget att betala en marknadsstörningsavgift på 1,28 miljoner kronor.

Bolaget säljer allt från brandfiltar och ID-skyddstjänster till omega-3 tabletter och andra kosttillskott över telefon, under en rad olika namn: bland andra Usecurity, Gothia kosttillskott och Gothia brandskydd.

Fula metoder

Telefonförsäljarna har påstått att de uppringda redan har ett avtal med bolaget, trots att det inte är sant. De har också fått människor att svara ja på sms i tron att de bara bekräftade sina adressuppgifter, varefter företaget påstod att det var ett ingånget avtal. I flera fall har konsumenter fått produkter som de inte beställt och sedan krävts på betalning av företaget. Säljarna har också ringt tillbaka direkt och stressat den uppringda att svara på företagets sälj-sms. Det har också förekommit hotfulla meddelanden riktade till den som vägrat betala.

Många drabbade

–Vi vet att många konsumenter har råkat ut för deras fula metoder. Konsumentverket tog emot många anmälningar och många drabbade polisanmälde också företaget. Därför är vi tacksamma för att domstolen resonerar på samma vis som vi i en mycket tydlig dom, säger Gunnar Wikström, processråd vid Konsumentombudsmannen, KO.

Många av de berörda är över 80 år och i flera fall har anhöriga gjort polisanmälan eller anmälan till Konsumentverket. Företaget har även sålt produkter till människor som äger skog eller mark och sedan förvägrat dem ångerrätt med hänvisning till att de skulle vara företagare och därför inte omfattas av distansavtalslagen. 

VD lika ansvarig

Företagets vd hålls ansvarig av domstolen på samma vis som företaget. Domstolen anser att det är osannolikt att hen skulle vara ovetande om brotten mot marknadsföringslagen med tanke på hur länge det pågått, att Konsumentverket granskat företaget och att företaget redan fått en dom emot sig i Patent- och marknadsdomstolen.

Mångmiljonvite vid upprepning

Förbuden omfattar åtta punkter som alla är förknippade med ett vite på 1 miljon kronor för varje påbörjad månad, sammanlagt 8 miljoner kronor. Samma förbud gäller för företagets vd personligen. Där är vitet satt till en halv miljon kronor per punkt och påbörjad månad, sammanlagt 4 miljoner kronor. Ett vite är framåtsyftande och kan dömas ut om företaget, och i detta fall även vd, bryter mot förbuden. Marknadsstörningsavgiften däremot ska betalas direkt av företaget.

Kontakt med processråd Gunnar Wikström vid KO för medierna via presstjänsten, 054-194020 eller presstjanst@konsumentverket.se