TikTok tar kliv för att förbättra konsumentskyddet

Pressmeddelande: 21 juni 2022
TikTok tar nu ett första steg för att säkra sina användares konsumenträttigheter. Reklam i appen ska markeras tydligare och användarna ska lättare kunna tacka nej till personaliserad reklam. Det är resultatet av ett arbete inom EU som har letts av bland annat Konsumentverket.

TikTok är en populär sociala medier-app där användare kan skapa och dela rörligt innehåll. Appen är extra populär bland unga målgrupper. Enligt ”Svenskarna och internet 2021” använde till exempel 3 av 10 svenska barn i åldern 8–11 år TikTok varje dag. Bland barnen på mellan- och högstadiet använde majoriteten TikTok varje vecka. Barn är en extra skyddsvärd och utsatt konsumentgrupp. Därför är det speciellt viktigt att barnens konsumenträttigheter respekteras.

Inom ramen för det europeiska konsumentskyddsnätverket (Consumer Protection Cooperation Network) har en granskning av TikTok genomförts under det senaste året. Konsumentverket har, tillsammans med konsumentmyndigheten på Irland och EU-kommissionen, lett insatsen. Tre områden har varit i fokus för arbetet.

  • Reklammarkeringar.
  • Personaliserad reklam till barn.
  • TikTok:s virtuella mynt

Efter granskning och dialog har TikTok nu gjort vissa åtaganden som kommer att underlätta för konsumenterna.

  • TikTok har åtagit sig ett ta fram en tydligare reklammarkering som ska användas både för traditionella annonser och innehåll där influencers samarbetar med företag. Reklammarkeringen kommer att införas i september efter att ha testats av en oberoende part.
  • Det ska vara lika enkelt för användare att säga nej som ja till att TikTok samlar in data om dem för att bland annat kunna skicka personaliserad reklam. Det har tidigare varit svårt att tacka nej till detta.
  • De virtuella mynten som finns i TikTok kommer att få förbättrad prisinformation och det kommer att bli möjligt att ångra köp innan de virtuella mynten har använts.

– Vi är glada över att ha kommit fram till detta första, positiva resultat. Det är extra viktigt att ett företag som har många barn som användare följer marknadsföringsreglerna, säger Cecilia Tisell, generaldirektör på Konsumentverket.

– Vi vill dock vara tydliga med att insatsen är långt ifrån avslutad. Konsumentverket kommer noga att bevaka hur TikTok väljer att implementera sina åtaganden för att säkra ett högt konsumentskydd, särskilt gentemot barn. Det kan till och med ifrågasättas om barn överhuvudtaget ska vara mottagare av personaliserad marknadsföring på en plattform som TikTok.

Konsumentverket och EU-kommissionen kommer att fortsätta att följa TikTok för att se om bolaget lever upp till sina åtaganden, och för att slutligt kunna bedöma om TikTok följer EU:s konsumentskyddsregelverk.

EU-kommissionen har publicerat ett pressmeddelande om ärendet som kan läsas på kommissionens webbplats.

 

Kontaktperson för media:

Cecilia Norlander, jurist på Konsumentverket, nås via presstjänsten, 054 – 19 40 20 eller presstjanst@konsumentverket.se.