Utformningen av fakturor riskerar att vilseleda konsumenter

Pressmeddelande: 19 december 2022
Allt fler konsumenter väljer faktura som betalningsalternativ. Men det gäller att vara vaksam – otydliga fakturor riskerar att vilseleda konsumenten. Konsumentverket har gjort en granskning av åtta kreditgivare som visar att det finns brister gällande fakturornas utformning.

Att betala mot faktura är ett betalningsalternativ som har blivit allt vanligare de senaste åren. Men anmälningar till Konsumentverket vittnar om att det inte är helt oproblematiskt. Konsumenter upplever i vissa fall att utformningen av fakturorna är vilseledande när det kommer till beloppet som ska betalas och konsekvensen av de olika betalningsalternativen.

Brister hos sex av åtta bolag

Konsumentverket har därför granskat åtta kreditgivare för att se om fakturorna är utformade på ett korrekt och tydligt vis. Hos sex av de åtta bolagen har myndigheten hittat olika brister.

Det handlar bland annat om att flera kreditgivare erbjuder konsumenter att delbetala mycket låga belopp.

- Vi ser flera exempel där konsumenter som valt att betala hela beloppet vid ett tillfälle erbjudits delbetalning av så låga belopp som under 100 kronor. Det är anmärkningsvärt att kreditgivare erbjuder delbetalning av så låga belopp till konsumenter som från början har valt fakturabetalning, säger Martin Olsson, jurist vid Konsumentverket.

Konsumentverket påpekar att flera av bolagen i granskningen har
marknadsfört delbetalningsbelopp på fakturor till konsumenter som valt att betala hela beloppet vid ett enda tillfälle.

- I de fallen har konsumenternas val av betalningsalternativ inte respekterats utan bolagen har i direkt strid med myndighetens allmänna råd marknadsfört andra kreditalternativ på fakturan, säger Emelie Rogner, jurist vid Konsumentverket.

Kan bli aktuellt med tillsynsärenden

Väljer konsumenten däremot delbetalning från början så bör de inte ge de andra delbetalningsbeloppen en lika framträdande placering eller utformning som det avtalade. Även här har myndigheten uppmärksammat brister.

- Det finns en risk att konsumenten av misstag betalar ett annat belopp än det avtalade vilket påverkar faktorer som återbetalningstid och totalt belopp som ska betalas. Det lämnas i princip ingen information om vad dessa olika erbjudanden innebär rent ekonomiskt för konsumenten, säger Emelie Rogner.

Granskningen har skickats till de bolag som ingått i granskningen samt berörda branschföreningar. De kreditgivare som har brister i marknadsföringen förväntas ändra det som myndigheten påpekat. Om bristerna kvarstår kan Konsumentverket komma att öppna tillsynsärenden.

Länk till Konsumentverkets granskning av fakturor

Kontakt för medierna
Martin Olsson och Emelie Rogner via presstjänsten, telefonnummer 054 19 40 20 alternativt presstjanst@konsumentverket.se