Svenskt Fordonsskydd Ltd

Svenskt Fordonsskydd Ltd. är ett företag på Konsumentverkets varningslista.

Svenskt Fordonsskydd Ltd. är ett bolag registrerat i Hongkong som marknadsför fordonsgarantier genom direktmarknadsföring via brev.

Konsumentverket har från 2020 mottagit hittills över 800 anmälningar mot Svenskt Fordonsskydd Ltd. angående bland annat bolagets vilseledande marknadsföring av fakturor. Konsumenter uppfattar marknadsföringen som vilseledande av tre orsaker:

 1.Det står att det är en förlängning av deras tidigare garanti trots att de inte har någon koppling till försäljaren eller tillverkaren.

2.För vissa konsumenter är informationen felaktig då deras garanti fortfarande gäller.

3. Vissa uppfattar ”erbjudandet” som en faktura då det inte tydligt framgår att det är ett erbjudande.

Även Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument har noterat en ökning av klagomål mot bolaget under samma tid.

Direktmarknadsföringen är utformad på så vis att det saknas reklamidentifiering samt att det inte klargörs på ett tydligt sätt att det rör sig om ett erbjudande och inte en faktura. Vidare påstår bolaget i brevutskicket att det rör sig om att förlänga konsumentens befintliga skydd i ytterligare tre år eftersom konsumentens fabriksgaranti har slutat gälla.

Konsumenter vilseleds att betala för tjänsten i tron att det dels rör sig om en faktura avseende ett redan ingånget avtal, dels att det rör sig om en garanti från tillverkaren av fordonet. Konsumenter som tecknar tjänsten, blir bunden i minst ett år med en årskostnad som varierar från 2 120 kr till 2 748 kr beroende på hur konsumenten lägger upp sin betalning.

Mot bakgrund av anmälningarna och Konsumentverkets bedömning av marknadsföringen öppnade myndigheten ett tillsynsärende. Eftersom bolaget inte har gått att nå har tillsynsärendet avslutats och i stället placerar Konsumentverket bolaget på Varningslistan.

Du kan få dina frågor besvarade gällande brev från Svenskt Fordonsskydd på Hallå konsument

För mer information kontakta registraturen på konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2021/390.