Budgetkalkylen

Fasta kostnader

Denna budgetsiffra kan du välja att hämta automatiskt

Budgetsiffror

Har du angett personer som ingår i hushållet så kan du hämta in Konsumentverkets budgetsiffror för posterna.

Här ingår månadskostnaden för telefonabonnemang, telefonsamtal från fast telefon, nätabonnemang, streamingtjänster, dagstidning med mera.
Här anger du övriga fasta kostnader du känner till som till exempel gymkort, medlemsavgifter, båtplats och andra årsavgifter. Om det värde du anger i fältet är en kostnad för ett kreditköp eller ett lån tar vi här ingen hänsyn till skatteeffekt för inbetalda räntor.

Dessa budgetsiffror fyller du i manuellt

Här anger du månadskostnaden om du har andra försäkringar än de som du redan fyllt i under "Bostäder" och "Fordon". Mer information om försäkringar hittar du hos Konsumenternas försäkringsbyrå.

Här anger du kostnader för eventuell barnomsorg eller om du betalar underhållsbidrag för något barn.

Här anger du hushållets månadskostnad för avgifter till arbetslöshetskassa och fackförening.

Här anger du i hushållets månadskostnad för återbetalning av CSN-lån. Vanligtvis betalas lånet 4 gånger per år, men det går att välja att betala från 1 till 12 gånger per år. Kontakta Centrala studiestödsnämnden, CSN om du vill ändra intervallet för betalningen. Tänk på att du riskerar att behöva betala mer på ditt lån i efterhand om du har haft ett nedsatt återbetalningsbelopp på grund av låg inkomst, och det senare visar sig att du haft högre inkomst än beräknat.

Här anger du månadskostnaden om du har andra fasta kostnader, till exempel försäkringar än de som du redan fyllt i under "Bostäder" och "Fordon". Mer information om försäkringar hittar du hos Konsumenternas försäkringsbyrå.

Lån

Du har inte lagt till något lån

Avbryt