Budgetkalkylen

Lägg till person

Genom att markera en person som barn tar du bort kommande inmatningsfält som finns för beskattningsbar inkomst som lön. De inmatningsfält som är aktuella för barn som barnbidrag, studiebidrag etc.finns dock kvar. Har du hemmaboende äldre barn som ska tillföra inkomster till hushållets gemensamma budget lämnar du denna ruta blank. Eventuellt vårdbidrag ska fyllas i under en förälder.

Avbryt