Om kunden ångrar sitt köp

När du säljer varor eller tjänster på nätet, via telefon eller hembesök är du skyldig att erbjuda konsumenter 14 dagars ångerrätt. Ångerrätten gäller även när du säljer varor eller tjänster i butik men har kontaktat konsumenten utanför butiken.

 • Konsumenter har 14 dagars ångerrätt när de handlar på distans och utanför affärslokaler
 • Ångerfristen börjar gälla dagen efter att konsumenten tagit emot varan. Om ångerfristens sista dag infaller under en lördag, söndag, helgdag förlängs ångerfristen så att den även gäller nästkommande vardag
 • Du är skyldig att se till att konsumenten får information om ångerrätten
 • Informerar du inte om ångerrätten har konsumenten upp till 1 år från den ursprungliga ångerfristen på sig att ångra köpet
 • Du ska stå för returfrakten om kunden utnyttjar sin ångerrätt, såvida inte kunden informerats om annat innan köpet
 • Konsumenten har rätt att undersöka varan

Läs om lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

Ditt ansvar att informera om ångerrätten

Det är ditt ansvar att informera konsumenten om ångerrätten innan konsumenten köper en vara eller en tjänst. Informationen ska vara tydlig och ska innehålla det konsumenten behöver veta för att kunna utnyttja sin ångerrätt. Till exempel hur konsumenten ska gå till väga för att använda sin ångerrätt och hur lång ångerrätten är.

Vi har tagit fram en standardmall som du kan använda för att informera om ångerrätten.

Standardmall för information om ångerrätten

Du är också skyldig att informera konsumenten om den ångerblankett som vi har tagit fram, och som konsumenten kan använda.

Ångerblankett för konsument

Avtal på distans

Vid distansavtal ska du ge konsumenten information om ångerrätten muntligen eller skriftligen på en webbplats. Efter köpet ska du skicka en bekräftelse på avtalet med den information konsumenten fick innan avtalet, bland annat om ångerrätten. Bekräftelsen ska skickas som en handling eller i det som kallas "annan läsbar och varaktig form".

Avtal utanför dina affärslokaler

Om du säljer till konsument utanför dina affärslokaler, eller i din lokal efter du tagit kontakt med konsumenten utanför lokalen, måste du ge informationen i en handling, eller om konsumenten samtycker, i annan läsbar och varaktig form, till exempel skrivet på ett papper.

Efter köpet ska du skicka en bekräftelse på avtalet, också med information om ångerrätten. Bekräftelsen ska också ges i en handling, eller om konsumenten samtycker, i annan läsbar och varaktig form.

När ångerrätten börjar gälla

Den tid som konsumenten har rätt att ångra sig kallas ångerfrist. Ångerfristen börjar gälla dagen efter att konsumenten tagit emot varan, eller dagen efter att avtalet om tjänsten slutits. Om ångerfristens sista dag infaller under en lördag, söndag, helgdag förlängs ångerfristen så att den även gäller nästkommande vardag.

Om du inte ger konsumenten någon information om ångerrätten har konsumenten upp till ett år från den ursprungliga ångerfristen på sig att ångra köpet.

Konsumenten har rätt att undersöka varan

Konsumenten har rätt att undersöka varan för att se vad den har för egenskaper och funktion.

Du kan ha rätt till ersättning för värdeminskning om konsumenten använder eller hanterar varan på ett sätt som inte är nödvändigt för att undersöka den. För att ha rätt till ersättning måste du vid avtalet ha informerat konsumenten om förutsättningarna för värdeminskningsavdrag och om ångerrätten.

Konsumenten ska visa att varan är köpt av dig

Om konsumenten vill ångra sig, reklamera, använda öppet köp eller bytesrätt kan du kräva att konsumenten ska kunna bevisa att varan är köpt av ditt företag. Ett kvitto är det bästa sättet att bevisa detta. Om konsumenten kan bevisa köpet på något annat sätt ska det också accepteras, till exempel med ett kontoutdrag eller en kontokortsslip. 

Meddelande om att konsumenten ångrat sitt köp

Om konsumenten ångrar sitt köp ska du få information om det samt få tillbaka varan. Konsumenten måste ha skickat sitt meddelade om ångerrätt innan ångerfristen löpt ut.

Du behöver inte betala returfrakten

När konsumenten har ångrat köpet ska varan skickas tillbaka till dig inom 14 dagar från den dag konsumenten meddelat dig att hen ångrat sig.

Konsumenten ska betala returfrakten, men bara om du har informerat konsumenten om detta. Är det däremot fel på varan handlar det om en reklamation, och då är det du som ska stå för returfrakten.

Det är upp till konsumenten att själv bestämma hur varan ska skickas tillbaka men det är konsumenten som har ansvar för varan tills den når dig, alltså även under transporten.

När ångerrätten inte gäller

Det finns undantag då ångerrätten inte gäller. Du är skyldig att informera konsumenten om ångerrätten inte gäller för köpet.

Exempel på varor och tjänster som ångerrätten inte gäller:

 • En förseglad ljud- eller bildupptagning eller ett förseglat datorprogram och förseglingen har brutits av konsumenten.
 • Kulturevenemang och idrottsevenemang.
 • En tjänst som har fullgjorts och konsumenten uttryckligen har samtyckt till att tjänsten påbörjas utan ångerrätt.
 • Varor som snabbt kan försämras. Till exempel livsmedel.
 • Lösnummer av en tidning eller tidskrift.
 • Varor som är specialtillverkade efter konsumentens anvisningar eller som har en tydlig personlig prägel.
 • Digitalt innehåll, till exempel streaming av film, om konsumenten uttryckligen har samtyckt till att det inte finns någon ångerrätt.

Alla undantag kan du läsa i lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, 2 kapitlet, paragraf 1 och 11.

Lagen på riksdagens webbplats

När du säljer från ett annat land inom EU

Om du säljer något på distans inom EU har konsumenten också ångerrätt i 14 dagar.

Läs om ångerrätt inom EU på Konsument Europas webbplats

Senast granskad 8 november 2016

Inte för dig?

I vår upplysningstjänst Hallå konsument hittar du information, guider och kontaktvägar.

Läs om ångerrätt på Hallå konsument